Motions- och interpellationsregister

Sidan är för närvarande under uppbyggnad.
Här kommer du kunna ta del av motioner och interpellationer som behandlas inom Region Sörmland.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till beslut som lämnats in av en eller flera ledamöter i regionfullmäktige. Förslaget i motionen utreds och behandlas av regionstyrelsen innan fullmäktige bifaller (säger ja) eller avslår (säger nej) till motionen.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en av ledamöterna i regionfullmäktige till ordförande i en nämnd, beredning eller till det regionsråd som har ansvar.

Uppdaterat: 12 april 2019
D5G2