Politiska sammanträden och möteshandlingar

Det politiska arbetet i Region Sörmland bedrivs i de politiska församlingarna, som förutom regionfullmäktige och regionstyrelsen består av nämnder, utskott, beredningar och råd.

Uppdaterat: 16 maj 2019
5NV3