Revisorskollegiet

Revisorskollegiet har elva ledamöter, varav ordföranden kommer från oppositionen och vice ordförande från majoriteten. Ordförande är Gustaf Wachtmeister (M) och vice ordförande Marita Bengtsson (S).

Regionens revisorer har på fullmäktiges uppdrag en kontrollerande roll. Inriktningen på arbetet ska vara aktivt främjande och stödjande för att brister ska kunna förebyggas. Granskningen av regionens olika verksamheter sker utifrån en årligen upprättad plan, och resultatet redovisas för fullmäktige och berörda enheter.

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av Region Sörmlands revisionskontor, externa specialister och auktoriserade revisorer.

Revisorskollegiets ledamöter 2015-2018

Revisorskollegiets ledamöter 2019-2022 

Uppdaterat: 9 april 2019
WSB2