Revisorernas rapporter

Här publicerar vi rapporter löpande efter genomförda granskningar. Vi lägger
också ut de svar som vi får från nämnder, styrelser och verksamheter.

Uppdaterat: 4 februari 2019
QA6M