Årsrapporter

Här finns rapporter från granskningen av årsbokslut för nämnder och bolag. Några svar begärs normalt inte för denna typ av rapporter.

Bokslutsgranskning avseende år 2017

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV (pdf)

Primärvårdsnämnden (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

DU-nämnden (pdf)

Regionsjukhuset Karsudden  (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för LSAB, Sörmland Landstingsservice AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för D-data AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

 

 

 

 

 

Uppdaterat: 4 februari 2019
DZG8