Tillbaka till listan

Magnus Leivik

Telefon

0155-24 57 47

Telefon mobil:

070-875 52 22

E-post:

Skyddad adress

foto på Magnus Leivik

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionstyrelsen 2:a vice ordförande
Nätverk hälsa och demokrati Ersättare
Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag ombud Ersättare
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Ersättare
Inera AB ombud Ersättare
Nordiska skärgårdssamarbetets råd Ersättare
Styrkommittén för EU-programmet Central Baltic Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Regionala utvecklingsnämnden Ledamot
Jurymän i tryckfrihetsmål grupp 1 Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Regionråd i opposition Regionråd
Krisledningsnämnden Vice ordförande