Tillbaka till listan

Mattias Claesson

E-post:

Skyddad adress

Adress:

LÖVSTEN 1
64198 BJÖRKVIK

foto på Mattias Claesson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Regionala utvecklingsnämnden 2:a vice ordförande
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Ersättare
Mälardalstrafik AB styrelse Ersättare
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Regionstyrelsen Ledamot
Styrgruppen för Stolt mat Ledamot
Nyköping-Östgötalänken AB styrelse Ledamot
Föreningen Sveriges Ekokommuner Politikerombud
Regionråd Regionråd