Tillbaka till listan

Monica Johansson

Telefon

0155-24 77 17

Telefon mobil:

0722-19 88 91

E-post:

Skyddad adress

Adress:

FREDSGATAN 56 LGH 1206
64131 KATRINEHOLM

foto på Monica Johansson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Gruppledare Gruppledare
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Ambulansdirigeringsnämnden Ledamot
Samverkansnämnden arbetsutskott Ledamot
Regionfullmäktige Ledamot
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ledamot
Politisk styrgrupp för Östra Mellansveriges strukturfondsarbete Ledamot
Styrgruppen för En bättre matchning Ledamot
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion arbetsutskott Ledamot
Länstrafiken Mälardalen AB styrelse Ledamot
Regionstyrelsen Ordförande
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande
Krisledningsnämnden Ordförande
Regionstyrelsens presidium Ordförande
Länstrafiken Sörmland AB styrelse Ordförande
Moderbolaget Vita huset AB styrelse Ordförande
Regionråd Regionråd
Mälardalstrafik AB styrelse Vice Ordförande