Tillbaka till listan

Monica Johansson

E-post:

Skyddad adress

Adress:

FREDSGATAN 56 LGH 1206
64131 KATRINEHOLM

foto på Monica Johansson

Har följande uppdrag inom region Sörmland

Nämnd Uppdrag
Gruppledare Gruppledare
Regionfullmäktige Ledamot
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Ledamot
Samverkansnämnden arbetsutskott Ledamot
Ambulansdirigeringsnämnden Ledamot
Mälardalsrådets rådsmöte Ledamot
Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Ledamot
Politisk styrgrupp för Östra Mellansveriges strukturfondsarbete Ledamot
Styrgruppen för En bättre matchning Ledamot
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion arbetsutskott Ledamot
Krisledningsnämnden Ordförande
Regionala utvecklingsnämnden Ordförande
Regionstyrelsen Ordförande
Regionstyrelsens presidium Ordförande
Regionråd Regionråd