Regionråd

Regionråd är titeln på en heltidsarvoderad förtroendevald politiker i Region Sörmland.
Regionråd har föredragningsansvar i regionfullmäktige och är också där skyldig att svara på frågor och interpellationer i regionfullmäktige.

I de flesta regioner finns också arvoderade oppositionsregionsråd som företräder oppositionen men som saknar föredragningsansvar och skyldighet att svara på frågor och interpellationer.

  • Monica Johansson (S) regionstyrelsens ordförande
  • Jonas Lindeberg (VfP) regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård
  • Lorena Ramos (VfP) regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor
  • Mattias Claesson (C) regionråd med särskilt ansvar  för kollektivtrafik
  • Jacob Sandgren (S) regionråd med särskilt samordningsansvar
  • Magnus Leivik (M) regionråd i opposition
Uppdaterat: 22 januari 2019
H3C2