Svara på vår enkät!

Du har varit i kontakt i kontakt med Patientnämndens kansli per telefon.
Tack för att du vill svara på våra tre frågor!


Jag är nöjd med handläggarens bemötande

Jag är nöjd med informationen som jag fick av handläggaren

Jag hade lätt nå patientnämndens kansli

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till webbsupport@regionsormland.se och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Uppdaterat: 3 maj 2024
BPPW