DialogLab

I DialogLab utvecklar vi nya lösningar för vården och vårdcentraler, tillsammans med dig och andra användare och med fokus på behov.

DialogLab är en samverkan mellan PrimUS och utvecklingsenheten i Region Sörmland. Syftet är att erbjuda verksamheter inom primärvård stöd i utveckling av tjänster och arbetssätt som stärker patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i sin vård i enlighet med patientlagen.

Till Dialoglab på samverkanswebben.

Uppdaterat: 10 december 2021
8Z37