DialogLab

I DialogLab utvecklar vi nya lösningar för vården och vårdcentraler, tillsammans med dig och andra användare och med fokus på behov.

DialogLab är ett pågående projekt i Region Sörmland dit vi bjuder in våra användare till att vara med och utveckla vården på vårdcentraler tillsammans med oss.

Med användare menar vi dig som är:

  • patient
  • anhörig
  • invånare
  • medarbetare
  • samarbetspartner
  • organsiation/företag som är intresserad av att samarbeta med oss.

Varför har vi startat DialogLab?
Huvudsyftet med DialogLab är att ta fram nya lösningar som stärker patientens ställning i vården. För detta behöver vi lära oss mer om de behov och utmaningar som finns i mötet med vården och särskilt med vårdcentralen.

Hur går det till?
Vi arbetar tillsammans med våra användare och i olika dialoger. Det kan till exempel vara i form av intervjuer, fokusgrupper och workshops. Från och med september 2019 kommer DialogLab att finnas i Vårdcentralen Gallerians lokaler på Kungsgatan 6 i Eskilstuna.

Vill du vara med?
Är du intresserad av att vara med och utveckla vården på våra vårdcentraler tillsammans med oss? Maila oss gärna: Skyddad adress - eller ring oss, se kontaktpersoner här nedan.

Kontaktpersoner Dialoglab:
Lisa Malmberg (processledare) 070-030 06 34
Charlotte Isaksson Eriksson (e-hälsoutvecklare) 072-085 09 08

Uppdaterat: 27 juni 2019
UKNQ