Ett par regnbågsfärgade tygsko med transflaggan och frågetecken som bakgrund.

Enkät om könsdysfori och könsbekräftande vård

Vi söker dig som har haft kontakt med hälso- och sjukvården i samband med utredning gällande könsdysfori och/eller könsbekräftande vård.

Vi vill ta del av dina erfarenheter för att kunna utveckla hela vårdkedjan – från första mötet och framåt!

Vi söker erfarenheter från personer i alla åldrar. Även du som är nära någon som tidigare eller just nu befinner sig i en utredning har möjlighet att svara på en separat enkät om dina upplevelser.

Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. Svaren är anonyma. 

Enkät för dig som som har haft kontakt med hälso- och sjukvården i samband med utredning gällande könsdysfori och/eller könsbekräftande vård (öppnas i nytt fönster).

Enkät för dig som är nära en person med könsdysfori (öppnas i nytt fönster).

 Vi är tacksamma för ditt engagemang och din vilja att påverka vårdkedjan gällande könsdysfori och könsbekräftande vård i Region Sörmland!

Vill du veta mer? 

Region Sörmland planerar för fokusgrupper hösten 2023. Fokusgrupperna kommer att diskutera resultatet från enkäten. Du kan anmäla ditt intresse för att delta i slutet av enkäten! 

Uppdaterat: 11 maj 2023
T71N