Hälsotorg

Hälsotorget är en mötesplats för dig som önskar få information, inspiration och stöd för att förbättra dina levnadsvanor. Vi finns i huvudentrén på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Hälsotorget på Nyköpings lasarett är tillfälligt stängt medan huvudentrén byggs om.

Hälsotorget är en mötesplats där du spontant kan stanna till, ta del av information och få inspiration av olika aktiviteter kring hälsa och välbefinnande. Du kan även kontrollera ditt blodtryck, väga och mäta dig samt få råd kring levnadsvanor. Här har du som besökare möjlighet att få träffa hälsoutvecklare, olika ideella organisationer och andra aktörer för ett samtal om hälsa, livsstil och en hållbar framtid.

Hälsotorgen arbetar även mobilt och uppsökande på olika mötesplatser för att främja en god och jämlik hälsa i regionen.

På Hälsotorget anordnas temaveckor i samarbete med olika intresseföreningar. Vi tar också emot studiebesök.

Uppdaterat: 9 januari 2020
A3S2