Kulturdoulor för en mer jämlik förlossningsvård

Studier visar att utomeuropeiskt födda kvinnor löper större risk för komplicerade och utdragna förlossningar. Numera kan kvinnorna få hjälp av en kulturdoula, en person som stöttar, tolkar och ger trygghet.

Tydligare kommunikation, större trygghet

Utomeuropeiskt födda kvinnor löper större risk för komplicerade och utdragna förlossningar och deras barn löper högre risk att dö. Det visar undersökningar från Socialstyrelsen. Bristande språkkunskaper är ofta ett hinder i kontakten mellan personen som ska föda och förlossningspersonal.

Kulturdoulan är en stödperson som förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan föderskan och vårdpersonalen. Doulan har kulturkompetens både från Sverige och föderskans ursprungsland, och ger stöd på arabiska, somaliska, tigrinja och dari. Målet med kulturdoulorna är att blir vården ska bli mer jämlik.

Kulturdoulor infördes den 1 november 2018 och är en del av ett politiskt beslut och SKLs satsning för jämlik vård och kvinnors hälsa.

Bättre samarbete underlättar även för vårdpersonalen

Internationell forskning har visat att förtroendet för kulturdoulan spiller över på barnmorskan och annan vårdpersonal. Det innebär att samarbetet fungerar bättre eftersom den födande kvinnan/paret lättare kan tillgodogöra sig information från vården.

Erfarenheter i andra län har också visat att kulturdoulorna gör en stor skillnad i förlossningspersonalens arbete, tack vare att kulturdoulan på ett betryggande sätt översätter både språk och kultur.

Uppdaterat: 8 oktober 2019
W31N