Nära vård i Sörmland

I Sörmland pågår arbetet med nära vård i form av olika samarbeten mellan regionen och länets nio kommuner.

Några exempel på samarbetsområden :

  • Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
  • Suicidprevention
  • Nära vård-team
Uppdaterat: 23 januari 2023
1HFT