Rökfria sjukhusområden

Från den 1 januari 2017 är hela sjukhusområdet på alla våra sjukhus i Sörmland rökfria. Förändringen innebär att rökning tillåts utanför sjukhusområdena. Målet är att kunna erbjuda en helt rökfri miljö för patienter, medarbetare och besökare.

Region Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län 2025 och att alla våra utomhusmiljöer ska vara rökfria är en del i att nå målet.

De viktigaste motiven till att införa rökfria sjukhusområden är att skydda patienter, besökare och medarbetare mot hälsoeffekter orsakade av rökning. Det införs också för att stödja dem som vill sluta röka, minska den sociala exponeringen av rökning och främja jämlik hälsa. Med rökfria utomhusmiljöer minskar den sociala acceptansen för rökning vilket är särskilt viktigt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka.

Det finns i dag effektiva metoder och läkemedel för att stödja dem som önskar bli tobaksfri. Tobaksavvänjare finns på alla vårdcentraler och sjukhus. Om inneliggande rökande patienter önskar nikotinersättning under inläggningstiden så ska de erbjudas det. Det finns också stöd att få via Sluta-röka-linjen, apparna Fimpaaa! och Rökfri. Du hittar även hjälp och information på 1177.se.

Frågor och svar

Uppdaterat: 26 november 2018
8FXE