Självcheck-in

Med självcheck-in kan du anmäla dig själv till bokade besök i en incheckningsterminal. Systemet hanterar allt från incheckning till frikort och fakturering, detta helt enkelt för att besöket ska blir så enkelt som möjligt för dig.

Nu kan du anmäla dig till ditt bokade besök i någon av våra entréer. Sedan sker en automatisk hantering av högkostnadskort, frikort och fakturering.

Självcheck-in förenklar ditt besök och hanteringen kring det. Dte blir mer frigjord tid för personalen, vilket innebär att du som patient kan få den hjälp du behöver.

Aktuellt

Under 2019 kommer Självcheck-in även att införas på alla Region Sörmlands vårdcentraler.

Uppdaterat: 28 december 2018
3M6B