Antal bekräftade covid-19 fall per kommun

Här redovisas antal smittade med covid-19 i Sörmland per kommun. Uppgifterna uppdateras en gång i veckan, onsdagar om inte annat anges.

Statistiken visar bekräftade fall av covid-19 som anmälts till smittskydd Sörmland, och är fördelade på de olika kommunerna utifrån folkbokföringsadress.

De bekräftade fallen utgörs av patienter som vårdas på sjukhus, brukare på äldreboende, brukare som har hemtjänst eller hemsjukvård eller som omfattas av LSS samt personal som arbetar patientnära i regionen och regionens kommuner.

Tabellen visar det sammanlagda antalet fall som konstaterats per kommun sedan pandemin började. Många patienter har tillfrisknat sedan diagnos sattes.

Uppdatering 27 maj:

Eskilstuna:

Antal fall: 599
Antal fall/10 000: 56,1

Flen:

Antal fall: 94
Antal fall/10 000: 56,7

Gnesta:

Antal fall: 68
Antal fall/10 000: 59,8

Katrineholm:

Antal fall: 259
Antal fall/10 000: 74,5

Nyköping:

Antal fall: 282
Antal fall/10 000: 49,8

Oxelösund:

Antal fall: 62
Antal fall/10 000: 51,7

Strängnäs:

Antal fall: 65
Antal fall/10 000: 17,8

Trosa:

Antal fall: 42
Antal fall/10 000: 30,6

Vingåker:

Antal fall: 59
Antal fall/10 000: 64,8

Tidigare uppdateringar

Uppdaterat: 27 maj 2020
VHUF