Information till förskola och skola

Till förskola och skola

Högstadieskolor

Till gymnasium

 Förslag på checklista när man vill återgå från distansundervisning till hybrid- eller närundervisning i skolan.  (Med tillåtelse från Eskilstuna kommun 29/1)

Protokoll från nätverksträffar med utbildningschefer och smittskyddsläkaren

 

Antigentest (Snabbtest)

 

Studier

Uppdaterat: 22 juni 2021
K6ZB