Smittskyddsanmälningar i SmiNet 3

Inloggning i SmiNet 3 från 6 september

Användarmanual för klinisk anmälan i SmiNet 3 från 6 september

Uppdaterat: 3 september 2021
THRM