Smittskyddsläkarens rekommendationer

Januari

 Mars

April

Maj

Juni

  • Från 1 juni 2021 gäller nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. 
  • Läs mer på: www.folkhalsomyndigheten.se 

Juli

Uppdaterat: 23 juli 2021
Y5YZ