Smittskyddsläkarens rekommendationer

Smittskyddsläkarens rekommendation för att minska risk för smitta av covid-19 i hälso- och sjukvården i Region Sörmland:

Smittskyddsläkarens rekommendation för att minska risk för smitta av covid-19 inom kommunal och privat omsorg i Region Sörmland. (Ej barnomsorg):

Uppdaterat: 17 augusti 2022
KAUV