Smittskyddsläkarens rekommendationer

Juli

Juni

  • Från 1 juni 2021 gäller nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Läs mer på: www.folkhalsomyndigheten.se
Uppdaterat: 3 september 2021
33AC