Frågor och svar om skärpta regionala rekommendationer

Just nu gäller skärpta regionala rekommendationer i Sörmland. Här finns alla rekommendationer samlade, samt frågor och svar lite längre ner på sidan.

Information in other languages

اَلْعَرَبِيَّةُ | English | Soumi | Soomaali | ትግርኛ

Nuvarande rekommendationer gäller till och med 2 maj 2021.

Rekommendationer för dig som vistas och bor i Sörmland

 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. Observera att detta alltid ska ske i samråd med arbetsgivare och skola, så prata med dem. Arbetsgivaren och skolan bedömer om det är möjligt.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en skaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. (Med nära kontakt menas inom 2 meter och med längre tid avses 15 minuter eller längre)
 • Var och en ska begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du ändå träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska du undvika att vara nära dem. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där. Med nära kontakt menas inom 2 meters avstånd.
 • Var och en ska undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
 • Avstå från icke nödvändiga resor. Var och en bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när man reser med kollektivtrafik. Med nödvändig resa avses exempelvis resa mellan bostad och arbetsplats/studieplats eller resa för att köpa livsmedel och läkemedel.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Alla i ett hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Rekommendationer för arbetsgivare i Sörmland

 • Huvudman för skolor ska så långt möjligt arbeta för att alla vuxna ska kunna hålla 2 meters avstånd i skolans lokaler. Vad gäller skolelever och gymnasieelever gäller följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Det är viktigt att arbetsgivaren ger möjlighet till att de som vistas på arbetsplatsen kan hålla 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker.

Rekommendationer för affärsinnehavare i Sörmland

 • Tillse att alla gällande rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 går att följa för de som arbetar i affären och för de som besöker affären.

Hur kan vi fira vårens högtider? 

Vad ska jag tänka på när jag firar vårens högtider i år?

 1. Fira utomhus och håll avstånd
 2. Fira digitalt
 3. Var extra noga med handhygienen. Tvätta och sprita händerna ofta! Använd munskydd om du måste vara nära någon annan utanför familjen.

Kan jag gå till kyrkan eller moskén?

Tyvärr behöver vi avstå från det, eftersom vi måste fortsätta undvika att samlas i stora folksamlingar för att inte riskera att smitta varann. 

Kan jag träffa mina nära och kära?

Du ska självklart träffa dina nära och kära men ni måste fortsätta att ses utomhus och hålla avstånd, minst 2 meter. Träffa endast dem som ni redan känner och var maximalt 8 personer vid ett och samma tillfälle. Alla måste vara helt friska, och kom ihåg att ha mycket handsprit så att ni kan sprita händerna ofta.

Kan jag bjuda hem nära och kära på middag?

Tyvärr inte fysiskt ännu. Inomhus ska du endast umgås med dem som du bor eller lever tillsammans med, eller någon enstaka nära vän som du umgås med. Vi måste fortsätta låta bli att bjuda hem vänner, släkt, grannar och bekanta. Digitalt går det bra att ordna med middag tillsammans med nära och kära och umgås på det sättet.

Kan jag träffa mina friska barnbarn?

Självklart ska ni ses men det måste vara utomhus och med distans, minst 2 meter.

Smittar corona via mat och vatten?

Nej.

Kan jag köpa frukt och lösgodis till exempel?

Ja. Corona smittar inte via luft eller vatten så du kan köpa frukt och lösgodis utan att vara orolig.

Hur ska vi tänka när vi handlar och det är mycket folk i affärerna?

Gå till en annan affär där det är mindre folk eller kom tillbaka och handla när det är lugnare i butiken.

Ha gärna på munskydd och sprita händerna innan och efter (minst). 

Mina svärföräldrar är vaccinerade, jag har antikroppar och barnen är friska. Kan vi ses inomhus? Kan vi krama varandra?

Om det gått mer än två veckor sedan andra vaccindosen så kan ni träffas, och kramas, om ni alla är friska. Använd helst munskydd när ni är nära varandra.

Även om man har antikroppar kan man bli smittad av covid-19 och sprida smitta. Tyvärr finns det också risk att insjukna och sprida smitta. Risken för svår sjukdom är däremot mycket mindre efter vaccination.

Frågor och svar om rekommendationerna

Vad innebär rekommendationen "Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19"?

"Om möjligt" innebär att det inte alltid är möjligt. Ibland måste man vara på sitt arbete eller på sin skola. Det kan till exempel gälla lärare, elever, poliser, brandmän, personal på apotek, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. Det är chefen och rektorn som har ett övergripande ansvar som avgör om medarbetare och elever kan vara hemma.

Att stanna hemma ska alltid ske i samråd med arbetsgivare och/eller skola, så prata med dem.

Om du som anställd har fått godkänt från din arbetsgivare att vara hemma kan du söka vab eller ledighet beroende på vem i hushållet som är sjuk och hur många vuxna ni är i hushållet. För frågor om möjlighet till ersättning, kontakta Försäkringskassan.

Avsikten med rekommendationen är att minska smittspridningsrisken i samhället genom att de som kan vara hemma är det. Om en del kan vara hemma så kommer smittspridningen i samhället att minska vilket är mycket viktigt nu när vi har så hög smittspridning.

Varför gäller de skärpta regionala rekommendationerna och vad är skillnaden mot de nationella råden?

De skärpta regionala rekommendationerna är anpassade för dig som bor eller vistas i Södermanlands län. De har införts för att få stopp på den ökande smittspridningen i länet.

De nationella allmänna råden och rekommendationerna kvarstår. Till exempel att tvätta händerna, stanna hemma när du är sjuk, att hålla avstånd och att boka provtagning om du tror att du kan ha covid-19.

Här kan du läsa om de nationella allmänna råden och rekommendationerna

Varför infördes inte råden tidigare?

Smittskyddsläkaren i Sörmland har fattat beslutet utifrån hur smittspridningen ser ut just nu och hur belastningen ser ut inom sjukvården. Det kan till exempel handla om i vilka sammanhang smittan sprids och om det förekommer okontrollerad smittspridning i samhället.

Hur länge gäller dessa skärpta regionala rekommendationer?

Rekommendationerna gäller till och med 2 maj, med löpande omprövning utifrån smittoläget.

Vad innebär det att jag ska begränsa antalet nya nära kontakter?

Det innebär bland annat att du inte bör arrangera eller delta i en fest, bjuda hem vänner på middag eller liknande socialt umgänge.

Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter med mycket kontakt, exempelvis brottning, ishockey och basket. Det gäller också privata tillställningar som fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork. Samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, exempelvis massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

Vad innebär "de jag normalt träffar"?

Det är till exempel de du bor med, dina arbetskamrater om du har ett arbete där du behöver vara på plats eller någon nära vän.

Vad räknas med att vara nära någon?

Att vara nära någon menas umgänge (inomhus och utomhus) inom 2 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter.

Det här är väl ändå bara rekommendationer, inget man måste följa?

Jo, du ska följa rekommendationerna. Enligt smittskyddslagen har vi alla ett ansvar för att bidra till att spridningen av covid-19 minskar. Rekommendationerna beskriver hur du som privatperson, arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet bör göra för att följa smittskyddslagen.

Du måste inte göra exakt som rekommendationerna säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Vad gäller för mig som har antikroppar?

Samma rekommendationer gäller för dig som har antikroppar. Än så länge vet vi för lite om hur antikropparna fungerar.

Vad gäller för mig som är vaccinerad?

Samma rekommendationer gäller för dig som är vaccinerad. Även om vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom så kan det vara så att du ändå kan sprida smitta.

Får man umgås utomhus?

Det kan gå bra om ni strikt håller er på avstånd från varandra. Minimera antalet personer som möts.

Vad händer om man inte följer rekommendationerna?

Om man inte följer rekommendationerna ökar risken för smittspridning! Därmed ökar risken för svår sjukdom för fler personer.

Varför gör ni inte mer? Lagar och regler med påföljder?

Det svenska samhället är grundat på frihet och självbestämmande. Våra lagstiftare har värnat om denna frihet så därför baseras de flesta åtgärderna i Sverige på det fria valet. Det är möjligt att man för in bötesbelopp i framtiden om man inte följer rekommendationerna men det är ovanligt att sådant införs i Sverige.

Vad gäller för äldreboenden?

De regionala rekommendationerna för Sörmland reglerar inte något särskilt om äldreboenden utan anger bara att man inte ska träffa personer förutom de man normalt träffar.

Vi rekommenderar att du vänder dig till din kommun/det äldreboende som det gäller för mer information.

Frågor och svar om munskydd

Varför gäller inte munskydd inom skola och förskola? Och varför behöver inte barn och ungdomar födda efter 2004 använda munskydd i kollektivtrafiken?

Barn behöver inte bära munskydd. Dels är det svårt för barn att hantera och bära munskydd på rätt sätt, dels är barn inte drivande i epidemin och för inte smitta vidare på samma sätt som vuxna. Barn löper också en mycket liten risk att drabbas av svår covid-19-sjukdom.

Vad gäller munskydd för vuxna som arbetar inom skola och förskola så är det en fråga för varje arbetsplats. Budskapet från smittskyddsläkaren i Sörmland är att det är viktigt att arbetsgivaren skapar möjlighet för de som vistas på arbetsplatsen att kunna hålla 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast.

Här kan du läsa mer om rekommenderad munskyddsanvändning

Varför inför ni inte munskyddstvång överallt?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en generell användning av munskydd i samhället. Det viktigaste är att hålla avstånd och att alltid stanna hemma vid minsta symtom.

Läs mer om i rekommenderad munskyddsanvändning här

Varför rekommenderade ni inte utökad munskyddsanvändning tidigare?

Det är viktigt att munskydd inte ersätter mer effektiva åtgärder för att begränsa smittspridning, såsom att undvika en situation, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Däremot kan munskydd ha effekt i vissa situationer, som till exempel i kollektivtrafiken där det kan vara svårt att undvika trängsel.

Läs mer om rekommenderad munskyddsanvändning här

Frågor och svar om undervisning, skolor och förskolor

Varför rekommenderar ni inte distansundervisning även för låg- och mellanstadiet?

Det är inte möjligt enligt lag om det inte sker en stor smittspridning på specifika skolor/förskolor. Om vi ser tecken på det kan det bli aktuellt att stänga den berörda verksamheten.

Varför inte ha distansundervisning tills vi ser en stabil nedgång, så vi undviker det här hattandet fram och tillbaka?

Det finns många anledningar till att vi strävar efter att våra barn och ungdomar ska kunna vara på plats i skolan så mycket som möjligt. Skolan är viktig för barn och ungas hälsa. Därför behöver vi göra en avvägning mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att minska riskerna för smittspridning i skolan.

Vad gäller för vuxenutbildning?

Samma regler som för alla andra i Sverige. Vuxna ska hålla avstånd och undvika att träffas på närmare avstånd än 2 meter.

Frågor och svar om sjukvård och provtagning

Jag har ett läkarbesök/sjukgymnastik nästa vecka. Måste jag avboka det?

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. Det är dock viktigt att du avbokar ditt besök om du har symtom på covid-19.

Ska man avstå från att söka vård nu, för annat än covid-19?

Du ska inte tveka kring att söka vård som vanligt. Det finns hjälp att få, och vården arbetar enligt rutiner som innebär att besöken ska vara smittsäkra. Det är också viktigt att du fortsätter att gå på den screening du kallas till och att du som får erbjudande om att vaccinera dig mot covid-19 gör det, om du inte har några symtom på covid-19.

Från och med den 5 november bär all vårdpersonal i Sörmland som har direktkontakt med patienter munskydd i arbetet.

Frågor och svar om resor

Vad gäller inom kollektivtrafiken i Sörmland?

All aktuell information om kollektivtrafiken i Sörmland hittar du på Sörmlandstrafikens webbplats.

Kan jag ta bilen och hälsa på en vän?

Att åka bil går bra men du bör inte träffas och umgås med andra personer än de du normalt träffar. Träffas hellre digitalt tills vidare.

Frågor och svar om shopping och handel

Kan jag gå på stan och kolla i butiker?

Undvik platser som köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Om du behöver besöka en butik, välj en tidpunkt då det är få personer ute på stan så risken för trängsel är liten. Handla helst ensam.

Frågor och svar om sociala och kulturella aktiviteter

Kan jag bjuda hem vänner på middag eller fika?

Nej, rådet är att bara umgås med de personer som du normalt träffar. Avstå därför från att bjuda hem andra. Även om ni bara är ett fåtal personer och även om ni planerat att ses utomhus eller på avstånd, är rådet just nu att avstå från sådana kontakter.

Kan jag gå på restaurang eller café? Är afterwork förbjudet?

Rådet är att undvika platser där det är risk för trängsel. Du bör framförallt avstå från aktiviteter som till exempel afterwork eftersom vi har sett omfattande smittspridning från sådana tillställningar. 

Uppdaterat: 14 april 2021
DHH7