Frågor och svar om lokala allmänna råd

Här har vi samlat frågor och svar om de skärpta lokala allmänna råden som infördes i Sörmland i november och som nu har förlängts till och med 13 december. Sidan uppdateras löpande.

Information in multiple languages 

Om de lokala allmänna råden

Varför gäller skärpta lokala allmänna råd och vad är skillnaden mot de nationella råden?

De skärpta lokala allmänna råden är anpassade för dig som bor eller vistas i Södermanlands län. De har införts för att få stopp på den kraftigt ökande smittspridningen i länet.
De övergripande nationella råden – till exempel att tvätta händerna, stanna hemma när du är sjuk, att hålla avstånd och att boka provtagning om du tror att du kan ha covid-19 – kvarstår.

Varför infördes inte råden tidigare?

Därför att kriterierna för ett sådant beslut inte var uppfyllda tidigare. Det är Folkhälsomyndigheten som kan ta beslut om lokala riktlinjer, i samråd med smittskyddsläkaren i länet. Ett sådant beslut grundar sig på hur vårdbelastningen ser ut i bland annat intensivvården och på särskilda boenden. Men också på andelen positiva provsvar, i vilka sammanhang smittan sprids och om det förekommer okontrollerad smittspridning.

Hur länge gäller dessa skärpta allmänna råd?

Råden gällde ursprungligen för perioden 5-26 november men har nu förlängts till och med den 13 december. Om smittläget inte förbättras kan råden komma att förlängas ytterligare.

Vad räknas som fysisk kontakt?

Med fysisk kontakt menas umgänge (inomhus och utomhus) inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. 

Vad innebär det att jag ska undvika fysisk kontakt med andra än de jag bor med?

Det innebär bland annat att du inte bör arrangera eller delta i en fest, bjuda hem vänner på middag eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter exempelvis kontaktsporter som brottning, ishockey och basket. Det gäller också privata tillställningar som fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, exempelvis massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

Det här är väl ändå bara rekommendationer, inget man måste följa?

Jo, du ska följa råden. Enligt smittskyddslagen har vi alla ett ansvar för att bidra till att spridningen av covid-19 minskar. Råden beskriver hur du som privatperson, arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet bör göra för att följa smittskyddslagen. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Varför inför ni inte krav på munskydd?

Det vetenskapliga underlaget är svagt när det gäller hur effektivt ett munskydd är mot smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande munskydd som åtgärd för att hindra smittspridning och de rekommenderar i nuläget inte generell användning av munskydd av var och en. Olika länder har landat olika i sina rekommendationer.

Sedan 5 november gäller krav att alla medarbetare i Region Sörmland som jobbar med omhändertagande av patienter ska bära munskydd. Anledningen är att vi ytterligare vill minimera risken för spridning av covid-19 från asymtomatiska medarbetare till patienter. Vid patientnära arbete (närmare än 2 meter) bedöms munskydd vara ett komplement till andra mer centrala riskreducerande åtgärder så som strikt efterlevnad av basala hygienrutiner, separerade patientflöden, med mera. Du kan läsa mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Varför gäller inte de skärpta råden för skolor och förskolor?

De nya lokala allmänna råden omfattar inte skolorna eftersom det regleras på annat sätt hur skolor ska hantera situationen. Du kan läsa mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad gäller för äldreboenden?

De nya lokala allmänna råden för Sörmland reglerar inte något särskilt om äldreboenden utan anger bara att man inte ska ha närkontakt med andra än de man bor med. Vi rekommenderar att du vänder dig till din kommun/det äldreboende som det gäller för mer information.

Sjukvård och provtagning

Jag har ett läkarbesök/sjukgymnastik nästa vecka. Måste jag avboka det?

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom på covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Ska man avstå från att söka vård nu, för annat än covid-19?

Du ska inte tveka kring att söka vård som vanligt. Det finns hjälp att få, och vården arbetar enligt rutiner som innebär att besöken ska vara smittsäkra. Det är också viktigt att du fortsätter att gå på den screening du kallas till och att du tar influensavaccin om du tillhör en riskgrupp för influensa. Från och med den 5 november bär all vårdpersonal i Sörmland som har direktkontakt med patienter munskydd i arbetet.

Varför är det så svårt att få en tid för provtagning för covid-19?

Nu ökar efterfrågan väldigt snabbt och vi vet att det kan vara svårt att hitta en tid för provtagning. Vi tittar ständigt på nya sätt att utöka vår kapacitet så om du inte hittar en tid just nu, prova gärna att boka snart igen.

Resor

Kan jag resa med kollektivtrafiken?

De skärpta lokala restriktionerna ger inga särskilda anvisningar för kollektivtrafiken. Men här gäller samma råd som tidigare, det vill säga res bara om du måste. Avstå från att stiga på bussar eller tåg som är fullsatta. Ta nästa buss eller tåg istället och välj andra färdmedel om du kan.

Kan jag ta bilen och hälsa på en vän?

Att åka bil går bra men du bör inte träffas och umgås med andra personer som du inte bor tillsammans med, så länge de lokala allmänna råden gäller. Träffas hellre digitalt tills vidare. Om du har starka skäl att träffas så kan en promenad utomhus gå bra, om ni håller strikt avstånd från varandra. Se mer under avsnittet "Sociala aktiviteter".

Shopping och handel

Att lördagsflanera på stan och kolla i butiker, är det förbjudet?

Det är bara nödvändiga butiksbesök som livsmedel, medicin eller medicinskmotiverad vistelse på stan och i lokaler som rekommenderas. Om du behöver besöka en butik, välj en tidpunkt då det är få personer ute på stan så risken för att umgås med andra är liten. Undvik också att göra impulsbesök i olika lokaler och handla helst ensam.

Sociala och kulturella aktiviteter

Kan jag bjuda hem vänner på middag eller fika?

Nej, rådet är att bara umgås med de personer som bor i ditt hushåll. Avstå därför från att bjuda hem andra. Även om ni bara är ett fåtal personer och även om ni planerat att ses utomhus eller på avstånd, är rådet just nu att avstå från sådana kontakter.

Kan jag gå på restaurang eller café? Är afterwork förbjudet?

Rådet är att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas. Du bör framförallt avstå från aktiviteter som till exempel afterwork eftersom vi har sett omfattande smittspridning från sådana tillställningar.

Kan jag gå på promenad med en vän eller släkting om vi håller avstånd?

Det kan gå bra om ni strikt håller er på avstånd från varandra. Minimera antalet personer som möts.

Kan barnen träffa sina lekkamrater?

De barn som går i samma klass/skola kan fortsätta att träffas, så länge de är utan symtom.

Vad gäller för kyrkor och andra religiösa samfund, till exempel vid gudstjänster?

Om möjligt bör man undvika alla möten där mäniskor samlas inomhus för att på alla sätt minska smittspridningsrisken. Delta gärna i digitala alternativ i stället. Ett undantag gäller för begravningar, se länsstyrelsens webbplats för mer information.

Kan jag gå på museum eller bibliotek?

Just nu avråder vi från att besöka museer och bibliotek.

Jag har en biljett till ett evenemang som är planerat sedan länge, det är bara 50 personer i publiken. Ska jag inte gå på det?

Alla möten där man riskerar att träffa andra bör man undvika de närmaste tre veckorna för att på alla sätt minska smittspridningsrisken. Dessutom gäller sedan den 24 november ett förbud mot offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Se länsstyrelsens webbplats för mer information.

På bion är det ju jättelångt mellan besökarna, det kan väl inte vara någon fara?

Alla möten där man riskerar att träffa andra bör man undvika de närmaste tre veckorna för att på alla sätt minska smittspridningsrisken.

Idrott, träning och friskvård

Kan jag gå på massage?

Nej, du bör undvika massage som inte är medicinskt motiverad. Om det gäller massage som är medicinskt motiverad och du är osäker, rådgör med din ansvariga läkare.

Kan jag gå på gym eller badhus?

Nej, just nu avråder vi från att besöka gym, badhus och liknande om det inte är medicinskt motiverat. Det gäller även om gymmet/träningsanläggningen har vidtagit åtgärder som att öka avståndet mellan maskiner eller rengöra extra noga. Träna istället utomhus, om du har möjlighet. Det är lika viktigt som tidigare att röra på sig, gärna i dagsljus om du kan.

Observera att träning i grupp heller inte är lämpligt just nu. Träna i stället själv eller med den du bor med. För barn och ungdomar födda 2005, se längre ner på sidan.

Vad menas med medicinskt motiverad träning?

Med medicinskt motiverad träning menas den träning som bedöms som nödvändig behandling utifrån ett medicinskt tillstånd. Om du behöver träna av de skälen är det dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att undvika omklädningsrum vid eventuell träning.

Kan man träna på gym/privat träning om de har vidtagit extra åtgärder?

Nej, avrådan från att träna på exempelvis gym och badhus gäller oavsett om verksamheten har vidtagit extra åtgärder eller inte. Du bör i stället träna utomhus just nu och inte tillsammans med andra än de du bor med, eller någon enstaka vän som du har valt ut att umgås med. Undantaget gäller bara för träning som är medicinskt motiverad.

Kan barnen träna sina idrotter som vanligt?

För barn och unga är idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott, men de bör inte medverka i matcher och tävlingar.

Det är också viktigt att de undviker onödiga fysiska kontakter och att dela vattenflaskor och skydd. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.

Även om smittspridningen är låg kan väl barn ändå föra smittan vidare, varför inte införa detta även för dem?

Att införa begränsningar för barn har i studier inte påverkat smittspridningen men kan ha en negativ effekt på hur barnen mår på andra sätt och därför har man valt att göra undantag för barn.

Kan mitt barn fortsätta med sina ridlektioner? De brukar vara ett fåtal personer med instruktör?

Barn födda 2005 och senare kan träffas i idrottsliga sammanhang men om man är äldre rekommenderas att man avstår.

Vad gäller för matcher och tävlingar?

Dessa bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att man träffar nya människor. Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
Yrkesmässig idrott, alltså idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av detta råd.

Uppdaterat: 24 november 2020
5MJF