Statistik för covid-19 i Region Sörmland

Här samlar vi statistik över antal bekräftade fall med covid-19 samt antal avlidna i Sörmland. Statistik över antal fall uppdateras varje tisdag och tas fram av Smittskyddsenheten i Sörmland. Statistik för provtagning uppdateras varje onsdag.

  • Statistiken baseras på smittskyddsanmälningar för covid-19, som är inskickade via anmälningssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar till Smittskyddsenheten i Region Sörmland. 
  • Statistiken innefattar alla bekräftade fall av covid 19-patienter som har vårdats på sjukhus i Region Sörmland eller provtagits på vårdcentral, personer som omfattas av kommunal vård och omsorg inkl LSS, exempelvis brukare med hemtjänst eller särskilt boende, vård- och omsorgspersonal(från och med vecka 13) och personer i annan samhällsviktig tjänst (från och med vecka 23).
  • Från och med vecka 24 provtas även personer med milda symtom via egenprovtagning och de ingår också i statistiken.

Då det finns en viss fördröjning i rapporteringen kan uppdateringar av antal fall och antal avlidna komma att göras i efterhand.

Statistik till och med 3 augusti 2020

Uppdaterat: 4 augusti 2020
6QTB