Statistik för covid-19 i Region Sörmland

Statistik över antal fall samt antal avlidna i covid-19 uppdateras varje tisdag och tas fram av Smittskyddsenheten i Sörmland. Från och med 6 oktober uppdateras även statistik för provtagning på tisdagar.

Denna vecka publicerades statistik över antal fall och avlidna onsdag 21 oktober. Vi ber om ursäkt för detta.  

Om statistiken 

  • Statistiken baseras på smittskyddsanmälningar för covid-19, som är inskickade via anmälningssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar till Smittskyddsenheten i Region Sörmland. 
  • Statistiken innefattar alla bekräftade fall av covid 19-patienter som har vårdats på sjukhus i Region Sörmland eller provtagits på vårdcentral, personer som omfattas av kommunal vård och omsorg inkl LSS, exempelvis brukare med hemtjänst eller särskilt boende, vård- och omsorgspersonal(från och med vecka 13) och personer i annan samhällsviktig tjänst (från och med vecka 23).
  • Från och med vecka 24 provtas även personer med milda symtom via egenprovtagning och de ingår också i statistiken.

Då det finns en viss fördröjning i rapporteringen kan uppdateringar av antal fall och antal avlidna komma att göras i efterhand.

Statistik och diagram

Uppdaterat: 21 oktober 2020
5M36