Statistik för covid-19 i Region Sörmland

Här finns statistik över antal konstaterade fall, provtagning samt antal avlidna i covid-19. Siffrorna publiceras varje tisdag senast klockan 16:15 om inte annat anges.

Antal fall vecka 41: 172

Siffrorna kan komma att ändras på grund av de problem som varit efter dataintrång i SmiNet, databasen där antal fall rapporteras in.

Kommentar om statistiken

  • Då diagrammen nu innehåller många veckor har vi lagt till två nya diagram som enbart redovisar statistik för vecka 27 och framåt. Dessa är diagram för totalt antal fall, incidens i Sörmland samt antal fall/kommun. Tidigare diagram finns kvar.
  • Vi publicerar  inte längre statistik för incidens/kommun samt antal fall per åldersgrupp/kommun. Det kommer heller ingen statistik över antal provtagna/vecka.

Statistik och diagram - uppdaterat 19 oktober

Uppdaterat: 19 oktober 2021
N1HF