Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu och statistik över hur många som fått vaccin hittills.

Just nu erbjuds vaccin till dig som är född 2005 eller tidigare.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Statistik

Från och med vecka 36 redovisar vi statistik från Folkhälsomyndigheten, som avser givna vaccinationer i förhållande till befolkning. Statistiken redogör för andel vaccinerade med minst en dos respektive färdigvaccinerade. 

Statistiken redovisas på torsdagar för föregående vecka.

Statistik t.om. vecka 36: Totalt har 83,6% av befolkningen i Sörmland (född 2005 eller tidigare) fått minst en dos vaccin mot covid-19, och 75,5% är färdigvaccinerade.

Statistik t.om. vecka 36: Totalt har 83,6% av befolkningen i Sörmland (född 2005 eller tidigare) fått minst en dos vaccin mot covid-19, och 75,5% är färdigvaccinerade.


Se diagrammet i större format
.

Statistik till och med 31 augusti

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 31 augusti: 391 785

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

  • 15-17 år: 3 671
  • 18-65 år: 255 396
  • 66-69 år: 26 914
  • 70 år och äldre: 105 804

Statistiken är hämtad ur Svevac den 31 augusti. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Frågor och svar om vaccinstatistiken

Uppdaterat: 16 september 2021
DFD1