Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Just nu pågår vaccination av boende på länets äldreboenden och personal som arbetar på äldreboende och inom hemtjänst. Den 12 januari hade 3825 sörmlänningar vaccinerats.

Statistiken redovisas varje onsdag förmiddag för föregående vecka.

Bilden visar Antal givna doser vaccin fördelat per vecka och ålderskategori

Antal vaccinerade med dos 1 under vecka 53 och vecka 1 är personer som bor på särskilt boende för äldre eller arbetar inom kommunal äldreomsorg.

Här finns diagrammet i större format. 

bilden visar antal givna doser vaccin

Här finns tabellen i större format.

Totalt antal vaccinerade per åldersgrupp

  • 18-65 år: 1981 vaccinerade
  • 66-69 år: 115 vaccinerade
  • 70 år och äldre: 1729 vaccinerade

Statistiken är hämtad ur Svevac den 12 januari. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

2 stycken till och med den 12 januari.

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte.

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Plan för kommande veckor

  • Vecka 2 ska alla som bor på särskilt boende för äldre ha fått dos 1.
  • Vecka 3 startar vaccination av de som har hemsjukvård och de som är 90 år och äldre. Kallelse skickas med post från länets vårdcentraler.
  • Inom kort startar vaccination av personer som har hemtjänst. Med start vecka 2 samlas intresseanmälningar in. Detta sker i samarbete med kommunerna, som ansvarar för personer med hemtjänst. Personer som har hemtjänst kan antingen skicka in en blankett med samtycke att bli kallad till sin vårdcentral eller själva boka en tid via webben på 1177.se. Personer 18 år och äldre som bor tillsammans med någon som har hemtjänst får samma erbjudande.

Planering för vaccinering av övriga i länet pågår. Än så länge går det inte att boka tid.

Planeringen för vaccineringen utgår från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i fyra faser. 

Läs mer om vaccineringen på 1177.se!

Uppdaterat: 13 januari 2021
ERG2