Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu och statistik över hur många som fått vaccin hittills.

Ny rekommendation för barn från och med 1 november

Från och med 1 november så rekommenderas friska personer under 18 år inte längre att vaccinera sig mot covid-19.

Ny dos från och med den 1 september

Alla över 18 år är välkomna att boka en tid för höstens påfyllnadsdos mot covid-19. Det ska ha gått fyra månader sedan du tog din senaste dos. 

Från och med vecka 40 börjar Pfizers uppdaterade version av vaccinet Comirnaty distribueras i regionen. Det är den andra uppdateringen. Sedan tidigare används den första uppdateringen av vaccinet. 

Boka tid 

Du hittar alla länkar till vaccinationsmottagningarnas bokningssystem på 1177.se

Observera att du på de flesta vaccinationsmottagningar inte längre kan boka genom att logga in på 1177.se. Nu bokar du tid på en vanlig webbsida. Du fyller i en hälsodeklaration digitalt när du bokar tid.

Har du inte tagit din grundvaccination än?

Du som inte tagit din grundvaccination är också välkommen att boka tid:

  • Du som är över 18 år rekommenderas tre doser (dos 3 tidigast 4 månader efter dos 2).

Läs mer

Mer information om vaccination mot covid-19 på 1177.se. 

Statistik

Vi redovisar statistik från Folkhälsomyndigheten, som avser givna vaccinationer i förhållande till befolkning. Statistiken redogör för andel vaccinerade med en, två och tre doser. Observera att andelen för dos 3 avser andelen för gruppen 18 år och äldre och att andelen för dos 4 avser andelen för gruppen 70 år och äldre. 

Redovisningen av statistik kommer ej ske under sommaren. Från vecka 24 och fram till i höst så kommer ingen redovisning av statistik ske.

Statistik t.om. vecka 23: Totalt har 88,2 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått en dos vaccin mot covid-19, och 85,9 procent har fått två doser. Totalt har 67,0 procent av befolkningen 18 år och äldre fått tre doser vaccin mot covid-19. Totalt har 74,8 % av befolkningen över 70 år fått en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Statistik t.om. vecka 23: Totalt har 88,2 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått en dos vaccin mot covid-19, och 85,9 procent har fått två doser. Totalt har 67,0 procent av befolkningen 18 år och äldre fått tre doser vaccin mot covid-19. Totalt har 74,8 % av befolkningen över 70 år fått en fjärde dos vaccin mot covid-19.


Se diagrammet i större format.

Till vecka 4 har Folkhälsomyndigheten ändrat nämnardata påverkar vaccinationstäckningen något jämfört med föregående uppdatering. 2022-02-03 byter filen nämnardata till Folkmängd den 1 november 2021 från SCB. I tabeller över andel vaccinerade rensas datat på personer som avlidit till och med det datumet.

 

Statistik till och med 31 augusti 2021

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 31 augusti: 391 785

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

  • 15-17 år: 3 671
  • 18-65 år: 255 396
  • 66-69 år: 26 914
  • 70 år och äldre: 105 804

Statistiken är hämtad ur Svevac den 31 augusti 2021. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Frågor och svar om vaccinstatistiken

Uppdaterat: 4 november 2022
JQUT