Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu och statistik över hur många som fått vaccin hittills.

Just nu erbjuds vaccin till följande grupper:

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Dos tre

Just nu erbjuder vi dos tre till dig som:

 • bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst
 • är född 1956 eller tidigare.
 • är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård
 • har allvarligt nedsatt immunförsvar.

Läs vad som gäller för en tredje dos på 1177.se.

Planering pågår för: 

 • personer som är 50–64 år (född 1971 eller tidigare)
 • personer med medicinska riskfaktorer
 • personer som har LSS och assistans
 • personal inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård.

Mer information kommer.

Statistik

Från och med vecka 36 redovisar vi statistik från Folkhälsomyndigheten, som avser givna vaccinationer i förhållande till befolkning. Statistiken redogör för andel vaccinerade med minst en dos respektive minst två doser.

Från och med 4 november inkluderas barn 12-15 år i statistiken. Därför har den totala vaccinationstäckningen  minskat något. Andelen dos två för åldrarna 12-15 år finns inte med på grund av att antalet ännu är lågt. 

Statistiken redovisas på torsdagar för föregående vecka.

Statistik t.om. vecka 46: Totalt har 84,9 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått minst en dos vaccin mot covid-19, och 79,6 procent har fått minst två doser.

Statistik t.om. vecka 46: Totalt har 84,9 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått minst en dos vaccin mot covid-19, och 79,6 procent har fått minst två doser.


Se diagrammet i större format
.

Till vecka 38 har Folkhälsomyndigheten ändrat referenspunkten för befolkning från 2020-12-31 till en uppräknad befolkning med referenspunkt 2021-12-31. Det innebär exempelvis att de födda 2003 som blivit 18 år under året flyttats upp till gruppen 18 år och äldre och så vidare för varje åldersgrupp jämfört med föregående veckas statistik. Detta innebär att det ser ut som om de äldre grupperna ökat något i vaccinationstäckning, medan framförallt den yngsta gruppen har minskat något om man jämför med förra veckans statistik.

Statistik till och med 31 augusti

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 31 augusti: 391 785

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

 • 15-17 år: 3 671
 • 18-65 år: 255 396
 • 66-69 år: 26 914
 • 70 år och äldre: 105 804

Statistiken är hämtad ur Svevac den 31 augusti. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Frågor och svar om vaccinstatistiken

Uppdaterat: 26 november 2021
ZM2N