Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu, en tidplan för de olika faserna och statistik över hur många som fått vaccin.

Just nu erbjuds vaccin till dig som:

  • är född 1956 och tidigare.
  • har, eller bor med någon som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, samt är över 18 år.
  • har, eller bor tillsammans med någon som har, dialysbehandling, samt är över 18 år.
  • omfattas av lagen om stöd och service, LSS, eller har personlig assistans, samt är över 18 år

Inför vaccinationen kommer du att få ett brev med instruktioner om hur tid bokas.  Läs mer om vaccineringen på 1177.se.

Planeringen för vaccineringen utgår från Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i fyra faser. 

När är det min tur?

Planering för kommande faser pågår. Informationen uppdateras löpande.

 Tidslinje

Klicka här för en större bild (png)

Statistik

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 13 april: 83 055

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts.

Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

  • 18-65 år: 17 047
  • 66-69 år: 5219
  • 70 år och äldre: 60 789

Statistiken är hämtad ur Svevac den 13 april. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Uppdaterat: 15 april 2021
5HX8