Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu, en tidplan för de olika faserna och statistik över hur många som fått vaccin.

Just nu erbjuds vaccin till dig som är 18 år eller äldre.

Här hittar du information hur du bokar tid för vaccination!

Läs mer om vaccineringen på 1177.se.

Under vecka 32 påbörjas vaccinationerna av dig som är född 2003, 2004 och 2005. Läs mer om vaccinationerna för dig som är under 18 år på 1177.se.

Statistik

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 27 juli: 322 501

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

  • 18-65 år: 190 798
  • 66-69 år: 26 496
  • 70 år och äldre: 105 207

Statistiken är hämtad ur Svevac den 27 juli. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Uppdaterat: 27 juli 2021
FWQA