Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Här hittar du information om vilka som erbjuds vaccin just nu och statistik över hur många som fått vaccin hittills.

Dos ett och två

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se

Dos tre

Dos tre kan tas tidigast fem månader efter dos två. Vi erbjuder dos tre till dig som är 18 år eller äldre. 

Statistik

Vi redovisar statistik från Folkhälsomyndigheten, som avser givna vaccinationer i förhållande till befolkning. Statistiken redogör för andel vaccinerade med en, två och tre doser. Observera att andelen för dos 3 avser andelen för gruppen 40 år och äldre.

Statistiken redovisas på torsdagar för föregående vecka.

Statistik t.om. vecka 2: Totalt har 87,4 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått en dos vaccin mot covid-19, och 84,3 procent har fått två doser. Totalt har 60,2 procent av befolkningen 40 år och äldre fått tre doser vaccin mot covid-19.

Statistik t.om. vecka 2: Totalt har 87,4 procent av befolkningen i Sörmland (född 2009 eller tidigare) fått en dos vaccin mot covid-19, och 84,3 procent har fått två doser. Totalt har 60,2 procent av befolkningen 40 år och äldre fått tre doser vaccin mot covid-19.


Se diagrammet i större format.

Till vecka 38 har Folkhälsomyndigheten ändrat referenspunkten för befolkning från 2020-12-31 till en uppräknad befolkning med referenspunkt 2021-12-31. Det innebär exempelvis att de födda 2003 som blivit 18 år under året flyttats upp till gruppen 18 år och äldre och så vidare för varje åldersgrupp jämfört med föregående veckas statistik. Detta innebär att det ser ut som om de äldre grupperna ökat något i vaccinationstäckning, medan framförallt den yngsta gruppen har minskat något om man jämför med förra veckans statistik.

Statistik till och med 31 augusti 2021

Totalt antal vaccindoser givna till och med den 31 augusti: 391 785

Statistiken redovisas på tisdagar för föregående vecka.

Förklaring till diagrammet som visar antal givna vaccindoser fördelade på mottagaren hemkommun: *I ej hemkommun i Sörmland ingår även individer med sekretesskydd samt papperslösa där hemkommun ej fastställts. Diagrammet redogör för antal doser givna fördelat på mottagarens hemkommun utifrån folkbokföring. Observera att detta ej är samma som antalet doser givna i en viss kommun.

Totalt antal vaccindoser per åldersgrupp

  • 15-17 år: 3 671
  • 18-65 år: 255 396
  • 66-69 år: 26 914
  • 70 år och äldre: 105 804

Statistiken är hämtad ur Svevac den 31 augusti 2021. (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Inrapporterade biverkningar

Vi rapporterar löpande in misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket; symtom och händelser som har uppkommit i anslutning till vaccinering och som kan bero på vaccinet. Vanliga symtom i samband med vaccinering, till exempel ömhet vid stickställe, lindrig feber och huvudvärk rapporteras inte. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. 

Det finns inget krav på att man i biverkningsrapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen, endast misstanken räcker för att biverkningsrapportera.

Frågor och svar om vaccinstatistiken

Uppdaterat: 20 januari 2022
DCKX