Vill du hjälpa till?

Just nu är det många som vill hjälpa till på olika sätt, en hjälp vi är glada och tacksamma för!

Har du skyddsutrustning eller annat material?

Region Sörmland planerar för flera tänkbara scenarier och jobbar med förberedande arbete i flera nivåer. Mängden eller typen av skyddsutrustning vi behöver beror till stor del på hur läget utvecklar sig.

  • Om du eller ditt företag har material och är villig att donera det till sjukvården så kontaktar du Annika Streng på Skyddad adress. Beskriv vad du kan bidra med så kontaktar vi dig. Vi gör alltid en bedömning av donerat material avseende behov. För egenproducerat material behövs en kortfattad beskrivning av metod för tillverkning. 
  • Har du förslag gällande försäljning eller avtal om försäljning av produkter kontaktar du inkop.coviderbjudanden@@regionsormland.se

Vi har sett flera goda exempel på donationer eller andra samarbeten som skett över de vanliga gränserna. Det är viktigt att det sker säkert för både patienter och personal och inte bryter några lagar eller regler.

Har du en bra idé som kan hjälpa i samband med covid-19?

Om du har ett lösningsförslag eller en idé som kan hjälpa oss i samband med covid-19, tar vi tacksamt emot ditt förslag och matchar det mot eventuella behov i regionen. Ditt förslag eller din idé skickar du till  Skyddad adress.

Vi håller även kontakt med andra regioner och Sörmlands kommuner för ökat samarbete och utbyte av erfarenheter och idéer.

Uppdaterat: 22 juni 2021
3W3B