Läget i vården vecka 32

Sedan den 22/6 har den sörmländska vården anpassats till sommaren och den bemanning som råder. Varje vecka har hälso- och sjukvårdsledningen sommarledningsmöten för att få en bild över läget i länet. Detta redovisas kortfattat här.

- Det är fortfarande ansträngt på våra sjukhus i länet vad gäller tillgången på vårdplatser vilket medför överbeläggningar. Antalet vårdplatser har dock ökat denna vecka vilket gör situationen något bättre än tidigare, berättar Inger Mossberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vårdplatsläget

Under sommaren minskas antalet disponibla vårdplatser för att vårdens medarbetare ska kunna få sommarsemester. Antalet platser minskas under sommaren från en situation där det inte heller under övriga delen av året råder full bemanning i vården.

  • På Mälarsjukhuset i Eskilstuna varierar antalet platser under sommarveckorna mellan 218 och 180.
  • På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm varierar antalet platser mellan 40 och 28.
  • På Nyköpings lasarett varierar antalet platser mellan 112 och 86.

1177 på telefon

1177 på telefon är ofta första kontakten till vården. Telefonbemanningen i Sörmland påverkas inte av att det är sommar men väntetid kan uppstå. Stanna då kvar i telefon och vänta på rådgivning om hur, var och när du får vård för just dina symtom. Du kan också läsa och få bra information på 1177.se.

Vårdcentralerna

Alla regiondrivna vårdcentraler, har öppet som vanligt i sommar men fokus ligger nu på de mer akuta tillstånden. På vårdcentralen tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar.

Vårdkontakt direkt

Vårdkontakt Direkt skapar möjligheter för invånaren att kontakta vården oberoende tidpunkt på dygnet. Vårdkontakt Direkt är en digital kommunikationsplattform som nås bland annat via 1177.se och syftar till att öka möjligheterna för patienter att komma i kontakt med vården. Tjänsten erbjuder bland annat digital triagering, chatt, bildöverföring och videomöten och är öppen som vanligt under sommaren.

Akutsjukhusen

Akutmottagningarna på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett är öppet precis som vanligt. Vid akutmottagningarna kan alltid väntetider uppstå, så också på sommaren. Patienterna prioriteras efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att du som är akut sjuk, och dina närstående, visar extra tålamod och respekt för att det kan ta tid när andra har ännu större medicinska behov. Vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter så snart de kan.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.  Under sommaren minskas antalet disponibla vårdplatser för att vårdens medarbetare ska kunna få sommarsemester.

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården är bemannad och i gång som under övriga året.

Samarbete med länets kommuner

Det sker ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna i länet. Det är särskilt viktigt under sommaren för att säkerställa att patienter som är färdigbehandlade i sjukvården får stöd i hemmet eller särskilt boende om de behöver det.  

Uppdaterat: 7 augusti 2023
CDNM