Att vårdas på Regionsjukhuset Karsudden

Vad har vi att erbjuda?

Regionsjukhuset Karsudden erbjuder en personcentrerad vård utifrån ett tvärprofessionellt förhållningssätt. Detta innebär att varje patient bemöts individuellt utifrån dennes förutsättningar, förmåga och behov samt deltar aktivt i planering och genomförande av den egna vården i tätt samarbete med sjukhusets vårdpersonal. Vi arbetar relationsskapande och lär känna personen bakom diagnosen och brottet. På avdelningarna arbetar sjuksköterskor och skötare, som finns tillgängliga dygnet runt, exempel på andra yrkeskategorier inom verksamheten är kuratorer, arbetsterapeuter, läkare, psykologer och aktivitetsstödjare. 

Patienter på Regionsjukhuset Karsudden vårdas utifrån en vårdprocess, vilken följer med patienten genom hela vårdtiden. 

Under vårdtiden erbjuds patienten olika behandlings- och planeringsinterventioner utifrån sjukhusets vårdprocess såsom vårdplanering, omvårdnadsplanering, samtalsstödet ESL (Ett Självständigt Liv), psykologutredning, aktivitetsutredning och social utredning.

Aktiviteter och sysselsättning

Utöver dagliga aktiviteter på avdelningarna erbjuder Regionsjukhuset Karsudden rehabiliterande aktiviteter i sjukhusets aktivitetscentrum. Aktiviteterna är individanpassade och sker såväl inom- som utomhus.
Exempel på aktiviteter är:

  • Datatek
  • Hundterapi
  • Fysisk aktivitet
  • Snickeri
  • Skola
  • Mekanisk verkstad
  • Trädgård

Sjukhuset erbjuder även andlig vård där såväl präst som imam finns tillgänglig en gång/vecka.

 

Uppdaterat: 13 oktober 2021
YQ6R