Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En helt ny sjukhusbyggnad

Vi har rivit en av de äldsta byggnaderna på sjukhuset och rest en större och mer modern vårdbyggnad. Inflytt pågår.

Den nya vårdbyggnaden

Den nya vårdbyggnaden november 2020. Just nu jobbar vi med invändiga arbeten, bland annat installationer och ytskikt.


Under byggtiden kommer tunga transporter, i den mån det går, färdas fram och tillbaka med rivnings- och byggmaterial via en förutbestämd rutt. Se kartbild för förutbestämd väg

2. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatanpå grund av tung trafik till och från sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden.

3. Ny reservkraftstation

Här bygger vi en ny reservkraftstation. Parkeringen utanför hus K11 finns inte kvar. Vi hänvisar istället till parkeringen på framsidan av sjukhuset. Installation pågår.

4. Ombyggnation för medicinmottagning

Här bygger vi om lokalerna för kommande medicinmottagningen. Invändigt arbete pågår.

5. Ny oljetanksbyggnad

Två oljetankar ska vara drivmedlet för den nya reservkraftstationen. Installationer pågår.

6. Mottagningskök

Vi bygger om befintliga lokaler till mottagningskök som ska ta emot fleximat. Förväntas bli klart i oktober. 

Uppdaterat: 21 oktober 2021
U585