Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Vi river för att bygga nytt

Den 15 april påbörjades rivningen av glasgången samt delar av byggnaderna intill. Detta gör vi för att göra plats för en ny vårdbyggnad. Nu pågår markarbeten mellan husen och v. 25 kommer vi att börja utföra sprängningsarbete. Vi spränger vid tre tillfällen om dagen och under den tiden spärrar vi av kulverten som förbinder sjukhuset under byggområdet. 

Mer information om avspärrningen.

Huvudentrén har flyttat till entré 7

I samband med rivningen flyttades huvudentrén till entré 7. Kontaktcenter, café och kiosk flyttade med till entré 7. Apoteket blir kvar på sin befintliga plats. Entré 1 och 2 har stängts.

Två nya entréer öppnade

Vi har öppnat två nya entréer i Engelska Parken, entré 20 och 21. På din kallelse blir du hänvisad till den entré du ska använda. De nya entréerna har varsin självcheckin-terminal.

Mer information samt kartbild över ändringarna

2. Ombyggnation av lokaler för psykiatrisk öppenvård klar!

Vi har byggt om hus N14 för att samla den psykiatriska öppenvården samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten. Nu har Psykiatriska mottagningen flyttat in från entre 10 till Målpunkt H, plan 3 & 4.
Vi fortsätter arbetet med att iordningsställa innergårdarna.

3. Ombyggnation av produktionskök

Vi bygger om produktionsköket med anpassade och flexibla lokaler för att kunna möta framtidens behov av måltidsservice. Ombyggnaden fortsätter i köket men Retaurang Hållet är nu öppen igen.
Som en effekt av ombyggnationen kommer vårdavdelningarnas kök att anpassas efter det nya fleximat-konceptet.

4. Etablering av bodar

NCC etablerar byggbodar i ett inhägnat område som är till för de entreprenörer som ska jobba med byggnationerna en tid framöver.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 12 juni 2019
4R43