Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Vi river för att bygga nytt

Snart påbörjas rivningen av glasgången samt delar av byggnaderna. Detta görs för att göra plats för en ny vårdbyggnad. Huvudentrén kommer att flyttas samt två nya entréer öppnas. Mer information publiceras löpande.

2. Ombyggnation av lokaler för psykiatrisk öppenvård

Vi bygger om i hus N14 för att samla den psykiatriska öppenvården samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten. Ombyggnationen förväntas avslutas under kvartal 2, 2019.

3. Ombyggnation av produktionskök

Vi bygger om produktionsköket med anpassade och flexibla lokaler för att kunna möta framtidens behov av måltidsservice. Som en effekt av ombyggnationen kommer vårdavdelningarnas kök att anpassas efter det nya fleximat-konceptet.

4. Etablering av bodar

NCC etablerar byggbodar i ett inhägnat område som är till för de entreprenörer som ska jobba med byggnationerna en tid framöver.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 14 februari 2019
K4H7