Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Vi river för att bygga nytt

Den 15 april påbörjar vi  rivningen av glasgången samt delar av byggnaderna. Detta görs för att göra plats för en ny vårdbyggnad. Huvudentrén kommer att flyttas samt två nya entréer öppnas. 

Huvudentrén flyttar den 10 april

I samband med rivningen flyttas huvudentrén till entré 7. Kontaktcenter, café och kiosk flyttar med till entré 7. Apoteket blir kvar på sin befintliga plats. Entré 1 och 2 stängs.

Två nya entréer öppnar

Vi öppnar två nya entréer i Engelska Parken, entré 20 och 21. På din kallelse blir du hänvisad till den entré du ska använda. De nya entréerna får varsin självcheckin-terminal.

Personal på plats

Under dagarna 10-12 april finns extra personal på plats på parkeringarna och vid de nya entréerna för att hjälpa och guida besökare. Under onsdag och torsdag finns vi på plats mellan klockan 07.00-16.00 och på fredag mellan 07.00-12.00.

Mer information samt kartbild över ändringarna

2. Ombyggnation av lokaler för psykiatrisk öppenvård

Vi bygger om i hus N14 för att samla den psykiatriska öppenvården samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten. Ombyggnationen förväntas avslutas under kvartal 2, 2019.

3. Ombyggnation av produktionskök

Vi bygger om produktionsköket med anpassade och flexibla lokaler för att kunna möta framtidens behov av måltidsservice. Som en effekt av ombyggnationen kommer vårdavdelningarnas kök att anpassas efter det nya fleximat-konceptet.

4. Etablering av bodar

NCC etablerar byggbodar i ett inhägnat område som är till för de entreprenörer som ska jobba med byggnationerna en tid framöver.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 8 april 2019
U5DV