Sussa samverkans bakgrund

Sussa samverkan startade på 1990-talet när fem av dagens nio regioner började samarbeta för att utveckla journalsystemet NCS Cross.

När Sussa samverkan bildades 1999 så bestod organisationen av de fem regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Inledningsvis samverkade man kring förvaltning och utveckling av journalsystemet NCS Cross.

Upphandlingen Framtidens vårdinformationsstöd

År 2014 föddes idén till att samverka för att upphandla ett nytt journalsystem. I januari 2016 tog regionerna inom Sussa samverkan initiativ till en gemensam målbild för ett nytt journalsystem som bättre skulle matcha dagens behov bland vårdpersonal och patienter. Upphandlingen startade och fick namnet Framtidens vårdinformationsstöd. 2018 stod det klart att den nya leverantören blev Cambio Healthcare Systems. Juni 2019 tecknade de fem regionerna i kundgruppen från 1990-talet avtal med Cambio och 2020 tecknade ytterligare fyra regioner avtal med leverantören: Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten.

Uppdaterat: 31 augusti 2023
HVBX