SUSSA samverkans historia

SUSSA samverkan startade på mitten av nittiotalet när fem av dagens nio regioner började samarbeta för att utveckla journalsystemet NCS Cross.

När SUSSA samverkan bildades 1999 så bestod organisationen av de fem regionerna Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Inledningsvis samverkade man kring förvaltning och utveckling av journalsystemet NCS Cross.

År 2014 föddes idén till att samverka för att upphandla ett nytt journalsystem. Upphandlingen startade och år 2018 stod det klart att den nya leverantören blev Cambio Healthcare Systems. Juni 2019 tecknade de fem regionerna i kundgruppen från nittiotalet avtal med Cambio och 2020 tecknade ytterligare fyra regioner avtal med leverantören: Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten.

Uppdaterat: 29 maj 2023
DWNY