Regional utvecklingsdirektör

Nybildade Region Sörmland kraftsamlar för Hållbar Utveckling!

Från och med den 1 januari 2019 bildas Region Sörmland. Regionbildning innebär att Landstinget Sörmland, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland går samman till en organisation. I och med regionbildningen tillförs landstinget nya arbetsuppgifter, dels det regionala utvecklingsuppdraget, dels uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet. I samband med att dessa nya uppgifter tillkommer byter också landstinget namn till Region Sörmland. Läs mer om oss på www.landstingetsormland.se

Med en regionbildning kraftsamlar vi ett Sörmland med tydligare och starkare ledarskap där ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas i en och samma organisation i arbetet för den gemensamma välfärden. I stället för att flera aktörer på varsitt håll arbetar med regional utveckling, samlas beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Ett nytt verksamhetsområde inom hållbar regional utveckling kommer att inrättas från och med den 1 januari 2019. En första organisering av verksamhetsområdet pågår. Området kommer bestå av en organisation med ca 100 medarbetare.

Tillsammans har vi utarbetat Sörmlandsstrategin som utgör ett fundament för den nya regionbildningen. En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud är förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Ditt uppdrag som regional utvecklingsdirektör blir att leda och driva utvecklingen i regionen genom tvärsektoriell samverkan - där kärnan är att få olika verksamhetsområden att ”dra åt samma håll”. Du får möjlighet att arbeta med kompetenta, professionella medarbetare från olika verksamhetsområden, som går in i regionbildningen med en positiv förväntan och vilja att bidra med sina kunskaper under ditt ledarskap. Din uppgift blir att leda sammanslagningen, skapa en gemensam kultur och kommunicera en tydlig målbild. Tillsammans skapar ni ett gynnsamt klimat för att främja utveckling av infrastruktur, folkhälsa, kompetensförsörjning och näringslivsfrågor.

Att tillvarata möjliga synergier, utveckla och stärka samverkan såväl inom som utanför länet med olika aktörer på olika nivåer blir en viktig del i din roll. Du är regionens främsta kontakt mot nämnder och kommuner och en central person i storregional samverkan.

Din profil: Du har en relevant akademisk examen inom exempelvis juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap. Vidare har du en gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet gärna från en politiskt styrd organisation. Du har flerårig erfarenhet av att leda ledare i en större komplex organisation i förändring. Erfarenhet av själva verksamhetsområdet som trafikfrågor, näringslivsfrågor och hållbarhetsfrågor kopplat till ett regionalt utvecklingsperspektiv, är en stor fördel.
I ditt ledarskap är du trygg, coachande och tillitsfull. Genom nyfikenhet, helikopterperspektiv och omvärldsorientering skapar du ett klimat som inspirerar och utmanar till nytänkande och utveckling.

Navigerar du enkelt i det politiska rummet och där du med starkt samhällsengagemang och kompetens kan vara med och påverka den framtida utvecklingen? Detta är en unik möjlighet att bygga en stark och framträdande region genom att ta till vara på och utveckla befintliga resurser och tillgångar för att få Sörmlandsregionen att blomstra!

Anställningsform och sysselsättningsgrad Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

En spännande utmaning som vi gärna berättar mera om! I denna rekrytering samarbetar Landstinget Sörmland med Mercuriurval. 
Välkommen att kontakta Lisbeth Petersson; Skyddad adress på 08-506 450 78 eller Helena Stenlund; Skyddad adress på 08-506 450 05.
Fackliga företrädare söks via växeln, 0155-24 50 00.

Vänligen ansök via www.mercuriurval.se så snart som möjligt, dock senast 16 januari.


Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Region Sörmland

Kommun:
Nyköping

Antal platser:
1

Referensnummer:
RLTS-18-004

Lön:
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2018-12-19

Sista ansökningsdatum:
2019-01-16

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb