Verksamhetschef till vuxenpsykiatrin södra länet

Division psykiatri och funktionshinder, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Psykiatriska kliniken är en del av division psykiatri och funktionshinder. Verksamhetens uppdrag är erbjuda specialiserad psykiatrisk vård till vuxna medborgare med svår psykiatrisk ohälsa i södra och västra Sörmland. Verksamhetens målsättning är att uppnå förbättrad psykisk hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga hos våra patienter. Vuxenpsykiatrin södra länsdelen har idag verksamhet både vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Vi erbjuder:
En väl fungerande verksamhet, både i Nyköping och Katrineholm. I rollen som verksamhetschef kommer du ansvara för vuxenpsykiatrins samtliga områden. Du har mycket kompetent personal och andelen inhyrd personal är låg. Nybyggda lokaler i Nyköping underlättar samarbetet inom kliniken och sjukhusets andra verksamheter.

Dina arbetsuppgifter

Uppgiften är att leda, planera och utveckla verksamheten inom givna ekonomiska ramar samt enligt de strategier som fastställs i verksamhetsplanen.
Befattningen verksamhetschef i hälso- och sjukvård regleras av ett antal författningar. Där ingår ansvar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främja kostnadseffektivitet. Verksamhetschef är direkt underställd divisionschef och ansvarar inför och rapporterar till denne.

Du arbetar med utvecklingen av verksamheten, exempel på arbetsuppgifter:

  • Leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål genom att tillsammans med övriga intressenter driva och delta i det systematiska förbättringsarbetet med fokus på patientens bästa.
  • Utveckla fungerande processer inom den egna verksamheten och ta fram mätbara mål, mått och mätrutiner.
  • Verka för god produktionsplanering och se till att verksamheten har effektiva flöden.
  • Personalansvar för medarbetare inom verksamheten och till detta sammanhörande uppgifter
  • Definiera roller, delegera, decentralisera ansvar och befogenheter inom verksamheten så att det främjar medarbetarnas delaktighet och engagemang.
  • Kontinuerligt i dialog med medarbetarna ta fram och genomföra kompetensutvecklingsplaner utifrån verksamhetens behov,
  • Ansvar för att inom verksamheten utarbeta budget och verksamhetsplan som gör att de tillgängliga resurserna fördelas på ett för patientflödena ändamålsenligt sätt.
  • Skapa förutsättningar för att de mål som framgår för verksamhetsområde hälso- och sjukvård, divisionen och verksamhetens verksamhetsplan inkl. budget kan uppfyllas.
  • Arbeta med kompetensförsörjning, dvs att attrahera och behålla personal.

Din kompetens

Du har chefserfarenhet inklusive personal- och budgetansvar. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Du har en akademisk examen inom vård och har du erfarenhet av arbete inom psykiatrin så är det meriterande. Som person har du personlig mognad, är mål- och resultatinriktad, stabil, har gott omdöme, uthållig, kommunikativ, strategisk samt har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform och sysselsättningsgrad

Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE, vid frågor är du välkommen att kontakta:
Erik Asp, 073-352 34 81 eller Zara Nilsson, 073-335 57 69.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på psykiatriska kliniken!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-08-23 via SOURCE hemsida


Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Nyköping

Referensnummer:
RLSV-19-156

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2019-07-08

Sista ansökningsdatum:
2019-08-23

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb