Enhetschef Verksamhetsstöd och -utveckling

Enheten Verksamhetsstöd och -utveckling, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Vid sidan av huvuduppdraget hälso- och sjukvård ska regionen säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet Hållbar Regional Utveckling bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland. Verksamhetsområdet består av en organisation med cirka 100 medarbetare, leds av den Regionala utvecklingsdirektören och är från 2020 organiserat i åtta enheter varav två enheter fungerar som stabsfunktion. Inför 2020, och för att fullt ut kunna möta det utökade uppdraget, kraftsamlar vi nu och söker tre enhetschefer som vill vara med att leda utvecklingen i Sörmland genom att leda enheterna Samhällsplanering och infrastruktur, Näringsliv och arbetsmarknad samt Verksamhetsstöd och -utveckling.

Verksamhetsstöd och -utveckling är en av två enheter med stabsfunktion. Enheten ansvarar för verksamhetsområdets övergripande stöd och utveckling och har nio medarbetare inom yrkeskategorierna utredare, projektledare, jurist, administratör, verksamhetsutvecklare och planeringssekreterare.

Dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten Verksamhetsstöd och -utveckling arbetar du direkt under Regionala utvecklingsdirektören med att leda, driva, utveckla och samordna såväl det strategiska som det operativa arbetet inom ansvarsområdet. I rollen ingår även personal, ekonomi och arbetsmiljöansvar. 

Ditt uppdrag är att, tillsammans med kollegor och medarbetare, skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland genom att ansvara för verksamhetsområdets övergripande stöd och utveckling. De övergripande ansvarsområdena på enheten omfattar bland annat:

  • beredningsstöd till nämnd och utskott
  • remissberedning och samordning
  • verksamhetsutveckling
  • juridik och upphandling
  • koordination och processledning av verksamhetsplanering och uppföljning
  • webbsamordning
  • internt administrativt stöd
  • förvaltning av verksamhetsområdets IT-objekt

Tillsammans med kollegor kommer du att ingå i ledningsgruppen för Hållbar regional utveckling där arbetet med länets utveckling samordnas och planeras tvärsektoriellt. Du kommer även att ansvara för program och projekt inom verksamhetsområdet samt sitta i styrgrupper för olika projekt.

Din kompetens

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i uppdraget ställs det krav på att du har erfarenhet av tidigare chefs- eller ledarskapsroll och gärna erfarenhet av projekt- och processledning. Vi ser gärna att du har ledarskapserfarenhet från tidigare uppdrag i en politiskt styrd organisation.

För den här rollen söker vi en ledare som är engagerad, driven och initiativtagande och ser till att processerna går framåt och att förväntat resultat uppnås. Struktur och ordning är en självklarhet även i komplexa uppgifter och uppdrag. Vi förväntar oss att du har ett ledarskap baserat på tillit där du skapar möjlighet för dina medarbetare att tänka nytt och ta eget ansvar genom att bygga tillitsfulla relationer. I ditt ledarskap har du även förmågan och ta tillvara på, samt lyfta fram, dina medarbetares kompetens. Rollen ställer krav på förmågan att se till helheten och framgångsrikt kunna ta hänsyn till det större perspektivet. Enheten har i huvudsak en stödjande och utvecklande funktion och vi förväntar oss att du som chef är intresserad och engagerad i mål och kvalité och hur detta omsätts i praktiken.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform och sysselsättningsgrad

Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Regional utvecklingsdirektör Kenneth Hagström, 0155-24 55 61.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-12-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hållbar regional utveckling

Kommun:
Nyköping

Referensnummer:
RHRU-19-047

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2019-12-02

Sista ansökningsdatum:
2019-12-18

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb