Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur

Enheten Samhällsplanering och infrastruktur, Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Vid sidan av huvuduppdraget hälso- och sjukvård ska regionen säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet Hållbar Regional Utveckling bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland. Verksamhetsområdet består av en organisation med cirka 100 medarbetare, leds av den Regionala utvecklingsdirektören och är från 2020 organiserat i åtta enheter. Inför 2020, och för att fullt ut kunna möta det utökade uppdraget, kraftsamlar vi nu och söker tre enhetschefer som vill vara med att leda utvecklingen i Sörmland genom att leda enheterna Samhällsplanering och infrastruktur, Näringsliv och arbetsmarknad samt Verksamhetsstöd och -utveckling.

Som enhetschef för enheten Samhällsplanering och infrastruktur erbjuds du ett spännande och utvecklande arbete med uppdraget att bygga upp och forma det strategiska och långsiktiga arbetet med regional samhälls- och infrastrukturplanering i Sörmland. Enhetens arbete utgår  från det statliga uppdraget och den regionala utvecklingsstrategin med syfte att säkerställalångsiktigt hållbara tillväxt och utveckling utifrån länets specifika behov och utgångsläge.

Dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten samhällsplanering och infrastruktur arbetar du direkt under regionala utvecklingsdirektören med att leda, driva, utveckla och samordna såväl det strategiska som det operativa arbetet inom ansvarsområdet. I rollen ingår även personal, ekonomi och arbetsmiljöansvar. Ditt uppdrag är att, tillsammans med kollegor och medarbetare, driva en attraktiv och hållbar utveckling för hela Region Sörmland genom att analysera behov och potential, påverka och utveckla strukturer i länet och att samordna och utveckla länets samlade insatser inom området utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Du kommer att driva och leda länsövergripande nätverk, delta i nationella nätverk och aktivt påverka förutsättningarna för en hållbar samhällsplanering och tillgänglighet i hela länet. Tillsammans med kollegor kommer du att ingå i ledningsgruppen för Hållbar regional utveckling där arbetet med länets utveckling samordnas och planeras tvärsektoriellt. Du kommer att ansvara för projekt inom området och sitta i styrgrupper för olika projekt.

Din kompetens

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom relevant område för tjänsten eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. För att lyckas i uppdraget ställs det krav på att du har erfarenhet av tidigare chefs- eller ledarskapsroll, och gärna erfarenhet av projekt- och processledning. Vi ser gärna att du har ledarskapserfarenhet från tidigare uppdrag i en politiskt styrd organisation.

Vi tror att du har en lång och bred erfarenhet av att leda utveckling i förhållande till långsiktiga och högt ställda mål. Du har erfarenhet av att arbeta med och leda samhälls- och/eller infrastrukturplanering på kommunal-, regional eller nationell nivå. Du har erfarenhet av och förståelse för betydelsen av att arbeta med hållbarhet ur de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Arbete inom den offentliga sektorn på olika nivåer och kunskap om dess förutsättningar är meriterande.

Du är strategisk, har en hög kapacitet och förmåga att utifrån en helhetssyn se frågornas långsiktiga betydelse för regionen. Du är flexibel och har lätt för att ställa om utifrån nya förutsättningar. Som ledare är du trygg och tydlig och ditt ledarskap präglas av ett kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap. Alla människors lika värde och en jämställd regional tillväxt är självklara utgångspunkter för dig. Du har förmåga att lyfta blicken och prioritera med tanke på verksamhetens behov och kan leda och motivera dina medarbetare framåt på ett tydligt och strukturerat sätt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform och sysselsättningsgrad

Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Regional utvecklingsdirektör Kenneth Hagström, 0155-24 55 61.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på hållbar regional utveckling!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2019-12-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hållbar regional utveckling

Kommun:
Nyköping

Referensnummer:
RHRU-19-045

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2019-12-02

Sista ansökningsdatum:
2019-12-18

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb