Kurator till psykosmottagningen

Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Vi är ett trevligt och glatt gäng som erbjuder god arbetsgemenskap och vill att du ska bli en i vårt team. Hos oss ges du möjlighet till vidareutbildning och goda förutsättningar att påverka och utveckla ditt arbete, kontinuerlig handledning, friskvårdspeng och flextid.

Psykosmottagningen Eskilstuna är en del av specialistpsykiatrin med inriktning på psykosvård som bedriver öppenvård och är en mottagning tillhörande psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset (MSE).

Vi har ett nära samarbete med psykosavdelningen, som är en slutenvårdsavdelning för människor med psykostillstånd, samt med övriga enheter inom psykiatriska kliniken. Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Vi samverkar även i stor utsträckning med kommunen och som en del i psykoskedjan ingår Ekebyvägens rehabiliteringsboende, där kommunen är huvudman.

Vår mottagning har valt att arbeta utifrån Integrerad Psykiatri, ett behandlingsprogram för svårt psykiskt sjuka. Vi använder oss bland annat av F-ACT (flexible assertive community treatment) och Case managementmodellen, som innebär hög tillgänglighet och samordnade insatser i tidigt skede. Metoden introduceras då du påbörjar tjänsten.

Psykosmottagningen arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterska, skötare, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Vi lägger stort fokus på gott teamarbete och god kommunikation för att möjliggöra lösningar för patientens bästa.

Utöver det medicinska erbjuder vi våra patienter att delta i hälsogrupp, hälsosamtal, psykopedagogisk behandling i form av IMR, anhörigstöd både enskilt och i grupp, KBT, psykologisk utredning, aktivitets- och arbetsförmågebedömning m.m. Vi stödjer våra patienter i kontakten med IPS och andra arbetslivsinriktade och arbetsförberedande träningsmodeller.

Dina arbetsuppgifter

Som kurator på psykosmottagningen ingår du i ett mobilt öppenvårdsteam. Du träffar patienter som har behov av stöd i vardagen, både på mottagningen och i hemmet. Arbetet kan även till viss del ske på psykosavdelningen under inläggningstiden. Tillsammans med teamet följer du upp och erbjuder kuratorsinsatser, både för nyinsjuknade och tidigare insjuknade patienter. Vården planeras tillsammans med patienten och under behandlingskonferenser i samråd med övriga yrkesgrupper. Du kartlägger den sociala situationen och vilka insatser som behövs för att personen ska klara sig ur ett socialt och samhälleligt perspektiv. Utifrån det kan du även behöva samarbeta med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen i rehabiliteringsarbetet.

Viktiga delar i arbetet är att:

  • Sätta patienten i fokus och samarbeta med andra professioner på mottagningen.
  • Motivera och stötta patienten mot ett aktivt och hälsosamt liv.
  • Bidra edukativt med ditt yrkeskunnande både till patienter och kollegor.
  • Genomföra sociala utredningar/kartläggningar.
  • Bistå med anhörigstöd utifrån klinikens överenskomna metoder, samt gå erforderliga utbildningar för att klara detta.
  • Journalföring.
  • Delta på behandlingskonferenser, yrkesspecifika möten, APT, samt övriga möten som är relaterade till mottagningens arbete och patientens vård.
  • Ta del i interna utbildningsinsatser som erbjuds på mottagningen/kliniken, ex. Hot och Våld, HLR, Våld i nära relationer osv.
  • Vara ansvarig för någon/några av mottagningens mer allmänna uppgifter (ex. vara eldsjäl, miljöansvarig eller dylikt).
  • Bidra till ett gott arbetsklimat på mottagningen, genom att visa flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Din kompetens

Du har socionomexamen, beteendevetare eller har motsvarande utbildning. Du har en personlig mognad, är initiativtagande både enskilt och i grupp, är strukturerad och självgående då arbetet innefattar att driva sitt eget arbete, men viktigt är att du även har god samarbetsförmåga då du arbetar i team. Du utför ibland akuta, men oftast planerade insatser, på avdelningen, mottagningen och i hemmet, därför krävs flexibilitet, samt att du är stabil och uthållig för att kunna motivera och finnas för dina patienter. Din svenska bör vara god både i tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av arbete med psykiatrisk vård, social utsatthet eller motsvarande, samt erfarenhet av att möta ungdomar/barn som anhöriga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tillsvidareanställning på heltid, deltid kan diskuteras. Arbetstid: dagtid, måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Bitr. Enhetschef psykosmottagningen MSE, Marie-Louise Eriksson, 070-235 16 57.
Enhetschef psykosavdelningen MSE, Anita Bonet, 076-496 42 89.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på psykosmottagningen!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-11-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Eskilstuna

Referensnummer:
RLSV-20-574

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2020-10-16

Sista ansökningsdatum:
2020-11-15

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb