Verksamhetschef till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Sörmland, Eskilstuna eller Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

BUP i Sörmland är en del av division psykiatri och funktionshinder. Verksamheten är en länsklinik med verksamhet i Eskilstuna och Nyköping/Katrineholm. Tillsammans är vi ca 120 medarbetare och vårt uppdrag är att erbjuda bedömning, utredning och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa i åldern 0–17 år. I Eskilstuna och Nyköping/ Katrineholm finns BUP-mottagningar som tar emot barn och unga med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Inom BUP Sörmland finns även barnpsykiatrisk intensivmottagning, där erbjuds både akuta insatser och planerade, kortare, intensiva och flexibla insatser.  Samverkan med socialtjänst, skolhälsovård och övriga vårdgrannar är en viktig del i behandlingsarbetet. 
BUP i Sörmland har ingen egen slutenvård. Till BUP-kliniken hör också samtalsmottagningen barn och unga. Där erbjuds kortare kontakter och gruppbehandlingar till barn och ungdomar i åldern 6–17 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa och deras familjer. Mottagningar finns i Eskilstuna och Nyköping men även under begränsad tid inom alla länets kommuner.

Vi lyckas bra med vårt uppdrag; de strategiska målen för kliniken är väl förankrade i verksamheten och vi har ett gott samarbete inom kliniken och med andra kliniker vid sjukhuset. Vi har intensifierat vårt arbete kring forskning och specialiserad vård så att vi kan erbjuda den allra bästa utredning och behandlingsmetod. Du kommer till en organisation med många engagerade och kompententa medarbetare som har ett genuint driv att vidareutveckla klinikens arbetssätt för patientens bästa. 

Dina arbetsuppgifter

Ditt uppdrag är att på ett övergripande plan leda klinikens arbete mot våra gemensamma mål; att kunna erbjuda en trygg och smidig resa genom vården, hög tillgänglighet, att vi nyttjar resurserna på rätt sätt, att vi är en attraktiv arbetsgivare och att verksamheten drivs på ett i miljöhänseende och arbetsmiljömässigt hållbart sätt.  Befattningen Verksamhetschef i Hälso- och sjukvård regleras av ett antal författningar. Där ingår ansvar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främja kostnadseffektivitet.
Du ingår i divisionens ledningsgrupp och förväntas arbeta tillsammans i ledningsgruppen för divisionens gemensamma mål. Du får ansvar för att verksamheten och organisationen utvecklas i takt med de krav och förväntningar som finns. 

Vi erbjuder
En väl fungerande verksamhet. Du har mycket kompetent personal och andelen inhyrd personal är mycket låg. Hos oss får du de mindre sjukhusens fördelar med den personliga och nära känslan samtidigt som det är välrenommerade sjukhus med bred verksamhet, modern diagnostik samt högkvalitativ vård och behandling. Inom regionen i Sörmland är forskning och utveckling prioriterade områden och det finns goda möjligheter att bedriva olika forskningsprojekt. Stöd och hjälp ges till alltifrån grundläggande mindre projekt, till större forskningsprojekt.

Du kommer att rapportera till divisionschefen. 

Din kompetens

Vi söker dig som är legitimerad inom något av hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken alternativt annan högskoleexamen som bedöms relevant.
Du har en gedigen ledarerfarenhet och en bakgrund inom psykiatri, habilitering eller arbete med utsatta barn och unga. Som person har du förmåga att leda en verksamhet med helhetssyn, är mål- och resultatinriktad, har handlingskraft och har förmåga att skapa ett klimat som främjar nytänkande. Det är viktigt att du är en lyhörd, uthållig och relationsinriktad person med förmåga att skapa ett gott klimat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. 
Placeringsort är Eskilstuna eller Nyköping men behöver kunna vara på alla orter. 

Information om tjänsten lämnas av

Divisionschef division psykiatri och funktionshinder Mari Kampf Westerberg, 070-258 81 16.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.


Kom och jobba hos oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-12-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Eskilstuna, Nyköping

Referensnummer:
RLSV-20-664

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2020-11-20

Sista ansökningsdatum:
2020-12-09

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb