Sjuksköterska till minnesmottagningen

Geriatrik och rehabkliniken Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

På minnesmottagningen arbetar vi i team med sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, neuropsykolog samt medicinsk sekreterare. Vi är en specialistmottagning och utreder personer med misstänkt demenssjukdom enligt de nationella riktlinjer gällande utredning av demenssjukdom.

Den akutgeriatriska avdelningen har inriktning mot patienter som är över 75 år och medicinskt multisjuka. Vi är sedan december 2020 Silviacertifierad. I Silviacertifieringen ingår det reflektionssamtal 1 gång per månad för all personal.  Där är arbetet också starkt teambaserat. På avdelningen arbetar vi i vårdlag - sjuksköterska och undersköterska tillsammans med ansvar för 6 patienter. Du arbetar nära paramedicin och läkare. Arbetssättet på avdelningen är inte traditionellt rondbaserat utan teambaserat där vi lägger mer tid på teamronder istället för medicinska ronder.  Detta gör att vi kan hålla en mer personcentrerad vård då patienten är i fokus och inte ronden. Geriatriska avdelningen har även fått Regionens kvalitetspris för vårt arbete mot trycksår, vi registrerar Senior alert och ROAG och jobbar aktivt med förebyggande åtgärder. och gemensamt gör ni det bästa för patienten. 

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska på mottagningen är du kontaktsjuksköterska för de patienter som ”tillhör” mottagningen. Som kontaktsjuksköterska ingår det bl.a. att följa upp insatta läkemedel, ofta via telefon men också vid besök, kontinuerlig rådgivning till patienter samt anhöriga kring demenssjukdom och dess följder i det dagliga livet. Du har också ett tätt samarbete med kommunernas demenssjuksköterskor samt biståndshandläggare.
Som sjuksköterska på minnesmottagningen ansvarar du för att kalla patienter till nybesök samt återbesök, att samordna besöken och delta på mottagningen tillsammans med läkare och arbetsterapeut.
Det ingår också att samordna teamronder och team träffar. Du ansvarar också för att kontinuerligt registrera nybesök och återbesök i SveDem – ett nationellt kvalitetsregister runt demenssjukdomar.
Som sjuksköterska på minnesmottagningen ingår viss konsultverksamhet inom kliniken och även utbildningar inom demenssjukdomar. I framtiden vill vi kunna utveckla detta till att sträcka oss utanför vår egen klinik och jobba mot resten av sjukhuset med utbildningar och konsultverksamhet.
Du kommer att tjänstgöra på vår akutgeriatriska avdelning hälften av tiden.

Din kompetens

Du är legitimerad sjuksköterska gärna med specialutbildning inom demensvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi utgår ifrån att du är ansvarstagande, självständig, kan leda dig själv men är också en lagmedlem eftersom vi arbetar i team. Samarbetsförmågan är därför mycket viktig. Vi vill att du är lösningsfokuserad och har ett gott bemötande och empati för patienter och deras närstående i en svår situation och i kris.

Anställningsform

Tillsvidareanställning, anställningen delas 50% minnesmottagningen och 50% geriatriska vårdavdelningen. Tillträde enligt överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av

Demenssjuksköterska Gunilla Ogenborg, 
Vårdenhetschef Marianne Walther, 0155-24 73 56.
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kom och jobba hos oss på geriatrik och rehabkliniken!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-04-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Nyköping

Referensnummer:
RLSV-21-139

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2021-03-03

Sista ansökningsdatum:
2021-04-25

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb