Verksamhetschef till anestesikliniken

Anestesikliniken i Nyköping

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Då tidigare verksamhetschef för anestesikliniken i Nyköping har lämnat tjänsten för annan befattning söker Region Sörmland nu en efterträdare till denna position. Rollen är f.n. tillsatt av en tillförordnad verksamhetschef.
I samband med denna tillsättning kommer det även tillsättas en biträdande verksamhetschef samt en verksamhetsutvecklare.

Om Region Sörmland       
Region Sörmland (formellt: Södermanlands läns landsting) är landsting för de nära 300.000 invånarna i Södermanlands.
Region Sörmland ansvarar främst för hälso-, tand- och sjukvård samt för den regionala utvecklingen i regionen. Regionen står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och har också ansvar för regional kulturverksamhet.
Den 1 januari 2019 bytte Landstinget Sörmland namn till Region Sörmland. Södermanlands läns landsting är den juridiska benämningen även i fortsättningen och används vid till exempel allmänna val.

Läs mer www.regionsormland.se

Anestesikliniken i Nyköping
Anestesikliniken vid Nyköpings lasarett intar mellanpositionen i länet och blandar det bästa av två världar – akutverksamhet, intensivvård och korta beslutsvägar.

På anestesikliniken arbetar totalt ca 150 medarbetare och är en del av division kirurgi, inom divisionen arbetar ca 2000 medarbetare.

Kliniken omfattas av intensivvårdsavdelning med 8 vårdplatser, operationsenhet (7 salar) med integrerad sterilverksamhet samt uppvakningsavdelning. Kliniken har 2 jourlinjer.
Årligen genomförs ca 5000 operationer inom framför allt kirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrik och öron/näsa/hals (ÖNH).

Anestesiklinikens verksamhet arbetar för att ständigt förbättras genom strategiska kvalitet och processarbeten, forskning och utbildning.

Förändringsarbete pågår med den interna ledningsstrukturen för att främja ett hållbart ledarskap och anpassning till den spännande utveckling som kliniken står inför. Så alla positioner i ovannämnda ledningsstruktur är ännu inte tillsatta.

Befattningsbeskrivning
Som verksamhetschef för anestesikliniken är ditt uppdrag är att leda och vidareutveckla verksamheten inom anestesikliniken såväl operativt som strategiskt inom givna ekonomiska ramar samt enligt de strategier som fastställs i verksamhetsplanen. Det innefattar att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att medarbetarna ska känna delaktighet, kunna bidra till utveckling samt vilja ta ansvar men även prioritera resurser där det krävs. Ansvaret innebär även att leda och fördela arbetet för klinikens ledningsgrupp.
Vidare, har du fullt ekonomiskt-, medarbetar-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du rapporterar till divisionschef kirurgi och har tillsammans med övriga verksamhetschefer inom divisionen ett helhetsansvar för att bidra till att förbättra sjukvården inom länet. I uppdraget ingår även att arbeta med klinikens uppdrag avseende forskning och utbildning.
 
Formella erfarenheter

 • Läkare (läkarchef) från opererande verksamhet: tex anestesiolog, kirurg, ortoped, gynekolog, öronläkare
 • Flerårig linjechefs erfarenhet
 • Erfarenhet av att leda dygnet runt verksamhet
 • Erfarenhet inom anestesi är meriterande
 • Grundläggande kunskaper om ekonomistyrning.

Personliga egenskaper 
 • I första hand goda ledaregenskaper. En person med förmåga att bygga förtroende för sin person, sin funktion samt för den verksamhet hen företräder.
 • Socialt kompetent
 • God kommunikationsförmåga
 • Engagerad och drivande
 • Resultatorienterad, styra mot uppsatta mål
 • Uthållig, förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser
 • Kreativ, kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
 • Våga delegera, att visa förtroende och lägga ansvar på andra
 • Utvecklingsorienterad
 • Strategisk och analytisk, se helheten samt vilka frågor som behöver prioriteras men även ett stort intresse för den operativa verksamheten.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en spännande tjänst med ett stort strategiskt arbete i att forma den framtida vården, samt övriga utvecklingsfrågor, med patienten i fokus. Inom Region Sörmland har du god möjlighet att påverka, en organisation med korta beslutsvägar.

Är du intresserad av forskning?  
Centrum för klinisk forskning Sörmland (CKFD) ger dig möjlighet att få stöd i forskningsarbete. Huvuduppgiften är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Region Sörmland har forskningssamverkan med Uppsala universitet, Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Mälardalens Högskola.

Vi erbjuden en spännande och intressant tjänst i en expansiv Region!

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enl ök under våren/tidig höst 2021. Sista ansökningsdag för tjänsten är 18 april 2021.

Vid intresse, vänligen kontakta Rekryteringskonsult Peter Krenander på Horton International, för ytterligare information, Skyddad adress eller 070-635 40 04.

Varmt välkommen med din ansökan till Skyddad adress

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Nyköping

Referensnummer:
RLSV-21-252

Arbetstid:
Tillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse

Publicerat:
2021-04-08

Sista ansökningsdatum:
2021-04-18

E-post för ansökan:
Skyddad adress

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb