AT-läkare till Region Sörmland

Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

Om oss

Region Sörmland omfattar fyra sjukhus och 19 regionsdrivna vårdcentraler, fördelade på länets nio kommuner. Vi är cirka 7 500 anställda varav cirka 6 400 anställda inom hälso- och sjukvården.

AT-utbildning bedrivs på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. I Region Sörmland är AT-läkaren en viktig länk i vår verksamhet och vi fäster därför vid anställning stor vikt vid personlig lämplighet. Vår målsättning är att du efter din AT i Sörmland har fått en gedigen klinisk- samt teoretisk utbildning och står väl rustad inför ditt fortsatta yrkesliv. Vi har en kontinuerlig dialog med våra AT-läkare kring utbildningens utformning. Du har som AT-läkare en AT-chef under hela din tjänstgöringstid samt möjlighet att engagera dig i de lokala AT-råden. 

Vi har en 21-månaders AT eftersom vi tror att det ger en AT med bättre kvalité. Du kommer hinna blir trygg i din läkarroll samtidigt som det ger oss en möjlighet att erbjuda auskultationsveckor på mindre kliniker och önskeveckor.

AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader, fördelat på:

 • Sex månader medicin 
 • Sex månader kirurgi (inklusive ortopedi, radiologi och anestesi) 
 • Tre månader psykiatri 
 • Sex månader primärvård.
Kirurgi- och ortopediplaceringen samt psykiatrisk slutenvård för AT-läkarna från Kullbergska sjukhuset sker på Nyköpings lasarett.

I höst har vi ändrat vår rekryteringsprocess så att det blir en kortare tid från rekrytering till AT-start, det innebär att vi endast anställer till AT-starten i feb/mars den här gången. Vid rekryteringen våren 2024 anställer vi till AT-starten maj/juni och aug/sep. Vid rekryteringen hösten 2024 anställer vi till AT-starten nov/dec och feb/mars.

Läs mer på AT-läkare inom Region Sörmland

Din kompetens

Formella krav
Vi söker dig som vid anställningens början har läkarexamen samt i förekommande fall skriftligt beslut från Socialstyrelsen och kurs i samhälls- och författningskunskap. Du har en mycket god språklig nivå, minst C1 (krav för legitimation enligt Socialstyrelsen).

Kunskaper
Du förväntas kunna tillämpa dina praktiska och teoretiska kunskaper från läkarutbildningen under handledning i klinisk praxis.

Personliga egenskaper och kompetens
Vi gör en sammantagen bedömning av din förmåga att arbeta som AT-läkare och att vara engagerad kollega i våra verksamheter. I denna bedömning lägger vi stor vikt vid:

 • Gott omdöme
 • Personlig mognad
 • God samarbetsförmåga 
 • Initiativförmåga 
 • Kommunikativ förmåga.

Introduktionsveckan

Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och Region Sörmland samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner, utbildning i datasystemet (NCS Cross). De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorer, AT-chefer och ledning. Introduktionsveckan ges veckan före påbörjande av de 21 månadernas kliniska utbildning.

Handledning

På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna och AT-chef är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov. AT-chefen är huvudhandledare.

Utbildning

En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning, seminarieverksamhet eller enskilda studier.
Dessutom:

• Utbildning i försäkringsmedicin
• Akut medicinskt omhändertagande
• Deltagande i AT-stämman
• Läkemedelsforumkonferens
• AT-dag/dagar

Anställningsform

AT-tjänstgöringen 21 månader där goda möjligheter att fortsätta som ST-läkare finns inom många specialiteter. Tillträde i månadsskifte februari/mars. 

Välkommen att kontakta nedanstående personer för mer information

Mälarsjukhuset i Eskilstuna, 8 block
AT-chef Ylva Morawski,
Studierektor primärvård Maria Agkinarastachaki Kollberg,
Studierektor slutenvård Rasheed Khan,
HR-specialist Peter Poulsen
AT-administratör Madeleine Branting Spetz,
samtliga söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.

Nyköpings lasarett, 4 block
AT-chef Ahmet Abidin,
Studierektor primärvård Josefin Hedblom,
Studierektor/slutenvård  Linus Nilsson,
HR-specialist Lisa Bohm,
AT-administratör Maria Eriksson,
samtliga söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, 4 block
AT-chef Ahmet Abidin,
Studierektor Yeasmin Tahera,
HR-specialist Lisa Bohm,
AT-administratör Maria Eriksson,
samtliga söks via kontaktcenter, 0150-561 00.

Sylf-representant nås via Skyddad adress.


Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!


Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2023-10-01.

Bifogas ansökan:

 • Två skriftliga rekommendationsbrev från senaste anställningarna inom läkaryrket (prioritera anställningar inom svensk sjukvård).
 • Saknas rekommendationsbrev från läkaryrket går det även bra med referensbrev från andra vårdarbeten.

Observera att lokala referenser kan vara särskilt meriterande.

Intervjuerna sker vecka 40-41. 

Om du ansöker via en Mac och kopierar in ditt personliga brev i fältet Personligt brev kan det bli fel i tecknen å, ä och ö. Vänlig bifoga även ditt personliga brev som en bilaga i ansökan.

Se våra förmåner

Följ oss gärna på Facebook

Förvaltning:
Hälso- och sjukvården

Kommun:
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping

Referensnummer:
RLSV-23-602

Arbetstid:
Tidsbegränsad, 100% , Tillträde enligt överenskommelse till enligt överenskommelse

Publicerat:
2023-09-11

Sista ansökningsdatum:
2023-10-01

Annonsansvarig:
Platsannonsering

Sök jobb Tillbaka till lediga jobb