Psykiatri och funktionshinder

Hos oss får du en trygg anställning med goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär. Du blir en del av förbättringsarbetet med stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.

Vuxenpsykiatrin Eskilstuna

  • 250 medarbetare i Eskilstuna och Strängnäs .
  • 3 vårdavdelningar.
  • Allmänpsykiatrisk mottagning, psykosmottagning, beroendemottagning och akutmottagning.
  • Ätstörningsteam, team för personlighetsstörningar och mobilt omvårdnadsteam.

Vuxenpsykiatrin Nyköping–Katrineholm

  • 280 medarbetare i Nyköping, Katrineholm och Flen.
  • 3 vårdavdelningar med totalt 41 vårdplatser.
  • Allmänpsykiatrisk mottagning, psykosmottagning, beroendemottagning, läkemedelsavvänjningsmottagning och akutmottagning.
  • Ätstörningsteam och mobilt omvårdnadsteam.

Barn och ungdomspsykiatrin Sörmland

  • 100 medarbetare inom hela BUP Sörmland.
  • Består av två specialistmottagningar, en i Eskilstuna och en i Nyköping/ Katrineholm, en länsövergripande intensivmottagning samt samtalsmottagningar för barn och unga som har mottagning i Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Gnesta, Flen och Strängnäs.

AT-läkare hos oss

Som AT-läkare i Landstinget Sörmland tillbringar du tre månader inom psykiatrin. Under din period här ska du få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Som AT-läkare erbjuds du:

kurser i vitala funktioner och försäkringsmedicindeltagande i läkemedelsforummöjlighet att stanna kvar ytterligare tre månader inom önskad specialitet inför val av STmöjlighet till ST i Landstinget Sörmland efter avslutad AT-utbildning

ST-läkare hos oss

För att bli en allsidig psykiater eller barnpsykiater kommer du under din ST-tjänstgöring att arbeta inom både slutenvård som öppenvård. Vi har regelbundna träffar och uppföljning för ST-läkare. Vi är väldigt glada över att många av våra tidigare ST-läkare har valt att stanna kvar efter att de blivit färdiga specialister.

Tjänstgöringen utformas i enlighet med socialstyrelsens målbeskrivning och du får hjälp att planera din tjänstgöring tillsammans med din handledare. Som ST-läkare har du möjlighet att ta ut fyra timmars lästid/vecka i den mån verksamheten tillåter det. Under din ST-tid får du också möjlighet att delta i nationella psykiatrikongresser.

Vi har en god bemanning av ST-läkare och en väl fördelad arbetsbelastning. Vi har arbetat fram en tydlig struktur för jourverksamheten som fungerar väl.

Specialistläkare hos oss

Oavsett om du är nybliven eller erfaren specialist vill vi att du kommer till oss och fortsätter din kompetensutveckling. Vi satsar på dig bland annat genom ett kompetenspaket där du tillsammans med din chef gör en plan utifrån dina önskemål. Du har möjlighet att välja bland exempelvis ledarskapsprogram, relevanta utbildningskurser, internationella konferenser och kliniknära forskning.

Förmåner

Inom Landstinget Sörmland har alla rätt att jobba heltid men ibland kan deltid vara en möjlighet och hos oss är möjligheterna till flexibel arbetstid mycket goda. Du har minst 25 semesterdagar. Det år du fyller 40 år får du 31 dagar och vid 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Som anställd i Landstinget Sörmland omfattas du av kollektivavtalade pensionsavtal som kompletterar den lagstadgade pensionen. Vi betalar en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensions-eller fondförsäkring som du själv väljer. Vill du avsätta ännu mer till din pension finns möjligheten till löneväxling. Du har även möjlighet att få individuell pensionsrådgivning från någon av våra pensionshandläggare.

Läs alla våra förmåner.

Mer om oss

Hela divisionen har 950 medarbetare. Inom divisionen ingår även habiliteringsverksamhet och Dammsdals skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd.

Kontakt

Johan Hellström, verksamhetschef psykiatriska kliniken Nyköpings lasarett-Kullbergska sjukhuset.
Telefon: 0155-24 54 74.
Sofia Frigell, verksamhetschef psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset. Telefon: 016-10 31 64.
Carina Ranius, verksamhetschef BUP Sörmland. Telefon: 0155-46 08 33.

Uppdaterat: 18 januari 2019
AK4D