Fysioterapeut

- Jag är stolt över mitt yrke för att vi kan göra stor skillnad i en människas liv genom att ge dem vägledning och de nycklar de behöver för att själva kunna leva ett så pass fysiskt aktivt, symptomfritt och meningsfullt liv som möjligt!
Det säger Linnéa Oscarsson, 31 år, som arbetar som fysioterapeut på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

- Jag har alltid vetat att jag vill arbeta med människor och gärna följa deras utveckling över tid för att kunna se deras framsteg. Det är fantastiskt att se när patienter når sina mål – det stärker både patienten likväl som det stärker mig i min profession, säger Linnéa som en del av förklaringen till varför hon valde just det här yrket.

Till vardags arbetar Linnéa med lungsjuka patienter såväl inom öppenvården som slutenvården. Hon har en väldigt tuff period bakom sig eftersom Linnéa har arbetat och arbetar med covidpatienter för att hjälpa dem att underlätta andningen genom bland annat andningsträning för att höja syrenivån i blodet.

Linnéa är född och uppvuxen i Eskilstuna. Hon har alltid tyckt om att vara fysiskt aktiv och la en stor del av sin fritid på handboll och löpträning under sin uppväxt.
- Jag gick i idrottklass på högstadiet, valde samhällsprogrammet med idrottsinriktning på gymnasiet och tog kandidatexamen i fysioterapi vid Linköpings universitet våren 2016. Där fortsatte jag och tog min magisterexamen med fysioterapi som huvudområde höstterminen 2017.

Skälen till Linnéas yrkesval var också att hon sett bredden och variationen inom yrket, dels genom att träffa fysioterapeuter som arbetade med idrottsskador, dels de som arbetade på sjukhuset med patienter som var i stort behov av träning för att klara av vardagliga aktiviteter.

- Arbetet verkade både intressant och roligt med många olika arbetsområden att välja bland, förklarar hon.

Linnéa arbetar inom regionen sedan två år tillbaka. Hon arbetade tidigare i Linköping där hon trivdes mycket bra men hemlängtan till familj och vänner i Sörmland fick henne att flytta tillbaka till Eskilstuna.

Linnéa arbetar med vuxna lungsjuka patienter såväl inom öppen- som slutenvården. Ett axplock av de behandlingar som hon arbetar med är olika typer av andningsträning.

- Som fysioterapeut kan jag ena dagen träffa en äldre syrgaskrävande man med lungfibros eller KOL som inte längre klarar av att utföra de vardagliga aktiviteter han tidigare orkat på grund av ökad andfåddhet. Andra dagen kan jag möta en yngre kvinnan som idrottar hårt men lider av sin astma. Oavsett vilken orsak den nedsatta lungfunktionen har så finns det många behandlingar att använda.

- Jag tycker att regionen tar väl hand om sina medarbetare, vi har lyhörda chefer och mina paramedicinska kollegor är kompetenta och duktiga teamarbetare, säger Linnéa.

När jag ber henne att berätta om en bra dag på jobbet så blir svaret så här:

- En riktigt bra dag kan vara när en patient når sina mål de strävat efter en längre tid. Att se glädjen i deras ögon när de själv förverkligat något de kämpat hårt för ger mig motivation att arbeta.

- Eller det kan vara en dag när man sitter ned med sina arbetskamrater och vi stöttar varandra för att någonting i vårdförloppet inte har gått som vi hade tänkt oss. Rehabiliteringen går inte alltid sprikrakt uppåt och utfallen blir inte alltid det man hoppats på, men stöttningen kollegor emellan bidrar till en stark känsla av samhörighet. Vi finns där för varandra både genom med- och motgångar och det i sig tycker jag kan vara något väldigt givande och bra, slutar Linnéa.

Uppdaterat: 3 april 2023
DV1J