Hygiensjuksköterska: Möt Yvonne Axelsson

– Varje infektion är viktig att undvika inom vården! Med väldigt enkla medel kan vi göra stor skillnad. Och alla som jobbar nära patienter kan göra rätt, därför är det här jobbet så roligt, säger Yvonne Axelsson, hygiensjuksköterska på Nyköpings lasarett.

Många av de vårdrelaterade infektionerna går att undvika med noggrann hygien. Här har Yvonne och hennes kollegor en viktig uppgift att undervisa vårdpersonal, skapa tydliga rutiner och ge råd vid inköp och ombyggnationer så att material och lokaler är lätta att göra rent.

– Det är ett brett och varierat jobb. Vi håller i mycket undervisning och rådgivning och det är väldigt roligt att sprida kunskap. Vi jobbar för att både regionens och kommunernas vårdpersonal ska få kunskap om hur betydelsefullt det är hur var och en agerar.

Vad ingår bland annat i en hygiensjuksköterskas arbetsuppgifter?

• Utbilda vårdpersonal
• Ge råd och stöd vid smittspridning och smittspårning
• Ta fram tydliga riktlinjer om smittor och sjukdomar
• Utföra hygienronder
• Övervaka användning av antibiotika och vårdrelaterade infektioner
• Ge råd vid upphandling av material och vid ombyggnationer

Vem passar att bli hygiensjuksköterska?

  • Du som är noggrann.
  • Du som är intresserad av att ha många kontakter med kollegor.
  • Du som tycker om att dela med dig av din kunskap.

Här hittar du lediga jobb i Region Sörmland. 

Uppdaterat: 5 maj 2023
UFSW