Elingenjör: Möt Mikael Frankefors

– Sjukhus är komplexa och tekniska utmanande, men även utmanande i att vara breda i sitt spektrum med människor, kompetenser och förmågor. Här får jag verkligen göra skillnad för våra medarbetare i deras vardag. Jag älskar att jobba på sjukhus! säger Mikael Frankefors, elingenjör på Fastighetsservice i Region Sörmland.

På Fastighetsservice finns en mängd olika kompetenser som tillsammans jobbar för att se till att våra fastigheter, lokaler och utemiljöer är så bra och så hållbara som möjligt. En av dem är Mikael, som jobbar som elingenjör!

– I mitt jobb gör jag allt ifrån att se till att våra sjukhus är robusta, jag jobbar med reservkraft, hissar, miljötillstånd, 5G och förvaltningsfrågor för byggnadstekniska IT-system.

Mikael har pluggat naturvetenskap med påbyggnadsutbildning i elteknik, har arbetat som elektriker, konstruktör och teknisk specialist innan han började som elingenjör.

– Det är som samhället i miniatyr med de robusthets- och redundanskrav som vi jobbar med. Region Sörmland är en stor organisation som bjuder på möjligheter och utmaningar: tekniskt, organisatoriskt och med långsiktighet i fokus. Om du gillar människor, då ska du verkligen arbeta här!

Uppdaterat: 13 mars 2023
CFEM