Medicinsk sekreterare

- Allt måste vara glasklart! Mitt jobb handlar om att strukturera informationen runt patienten så att alla förstår, säger Rose-Marie Svensson, medicinsk sekreterare på akutavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Medicinska sekreterare finns i alla verksamheter inom sjukvården. Jobbet beskrivs ofta som en slags ”spindeln i nätet”-funktion.

- Jag har ett tätt samarbete med olika kategorier av vårdpersonal och tillsammans är vi ett team runt patienten där min uppgift är den administrativa delen av vården. Jag tar hand om bokningar, remisser, väntelistor och fakturering, men har också direktkontakt med patienter både i receptionsluckan och i telefon. Jag ordnar så att patienterna träffar rätt person på rätt klockslag.

En annan uppgift som fortfarande är central är att skriva journalanteckningar.

- Läkarna spelar dagligen in röstmeddelanden där de till exempel berättar vad de ordinerat för behandling eller medicin till respektive patient. De här inspelningarna kallas "diktat" och det är min uppgift att skriva in uppgifterna i patienternas journaler. Det är väldigt viktigt att det blir korrekt och att alla förstår vad anteckningarna betyder. Det är en speciell typ av skrivande. Att se till att något som kanske är lite rörigt från början blir glasklart är en kreativ process!

- För mig skänker det glädje att veta att jag gör något bra för patienten även om jag inte utför de sjukvårdande uppgifterna.

Rose-Marie är född och uppvuxen i Strängnäs och bor i Eskilstuna sedan ett antal år tillbaka. Efter att ha gått ekonomisk linje på gymnasiet visste Rose-Marie inte vad hon ville göra.
- Jag var så skoltrött så att plugga vidare fanns inte. Men så var det en kompis som skulle utbilda sig till läkarsekreterare, som det hette då, och den utbildningen var på den tiden bara en termin lång, så jag hoppade på!

1978 fick hon jobb inom poolen för läkarsekreterare i dåvarande Landstinget Sörmland och därefter blev det Medicinkliniken i nästan 20 år.
- Nu har jag jobbat 43 år inom Region Sörmland! Det är en stor arbetsgivare med många möjligheter till vidareutveckling inom organisationen om man vill. Jag känner mig otroligt omhändertagen i Region Sörmland och räknar med att jobba fram tills jag är 67 år.

Uppdaterat: 3 april 2023
3XZZ