Pernilla Ackermark

Överläkare

- Jag har alltid haft ett intresse för mina medmänniskor och en önskan om att hjälpa andra och det är därför jag ville bli läkare. Jag är fascinerad av den mänskliga kroppen och existensen, att ta reda på hur allt fungerar. Hjärnan är otroligt vacker, säger Pernilla Ackermark, 54 år, överläkare på smärtmottagningen på Nyköpings lasarett.

- Det är inte alltid en rak väg fram när man blivit läkare. Jag har sökt mig fram och testat flera inriktningar. Jag flyttade till Nederländerna för att fortsätta utbilda mig till kirurgi men jag hittade istället rehabiliteringsmedicin. Jag blev kvar i 20 år och specialiserade mig i det området som passade mig bättre. Det gäller att vara öppen för förändringar och att vara lyhörd mot sig själv, det är absolut värt resan.

Arbetsuppgifter

- Vi är flera professioner som jobbar tillsammans med en patient, exempelvis sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut. Tillsammans med patienten tittar vi på vad som kan göras för att personen ska kunna nå en tillvaro med delaktighet med sin familj i sociala sammanhang.

- När vi arbetar med smärtrehabilitering gäller det långvarig smärta som kan ha orsakats av olika saker. Det är något man behöver tänka på, att vi många gånger arbetar med sådan smärta som inte går att sudda ut. Då handlar det istället om att hitta verktyg till förbättring och förändring för att ge patienten ett liv med kvalitet, det handlar om mer än bara överlevnad.

När känner du att du gör skillnad för andra människors liv?

- Vi möter personer med långvarig smärta och som har haft svåra perioder i sina liv, de kommer till oss när de redan haft en lång vårdresa. Det jag har märkt då är att det de vill är att man faktiskt lyssnar på dem. "Det är första gången som någon faktiskt lyssnar på mig" är det flera som säger och det tar jag till mig. Deras berättelse, deras person är helt central i arbetet. Bara genom att verkligen lyssna på patienten så gör du enorm skillnad för dem.

Vad krävs det för att arbeta med det du gör?

- Eftersom du jobbar i team så är det viktigt att man ser varandra som jämlika, även patienten är en del i teamet. Ett team kan ge helt andra och bättre resultat än vad man individuellt kan åstadkomma. Patienterna som kommer till oss har ont och har försökt få hjälp länge så du behöver ha fantasi och mod att tänka utanför boxen, det måste inte finnas bara en lösning.

- Resan till att bli läkare tar aldrig slut. Jag har studerat i 12 år till specialist och som läkare utbildar man sig under arbete. Men jag är fortfarande inte färdig. Det är lifelong learning och vidareutveckling så du måste hålla i och hålla ut – det är värt det.

Uppdaterat: 17 januari 2023
R28H