8 maj 2019

10 verksamheter flyttar när större ombyggnation börjar bli färdig

Flera verksamheter flyttar eller har redan flyttat in till nyrenoverade lokaler när en husrenovering vid Sveavägen på Mälarsjukhuset börjar bli färdigt.

Hus E35 vid Sveavägen har genomgått en omfattande renovering som påbörjades i mitten av 2017. Man har gjort förbättringar och anpassningar för att förbättra arbetsmiljön samt öka patientsäkerheten och tillgängligheten. Renoveringen som pågått i närmare två år börjar nu bli färdig. I takt med att huset snart står klart påbörjas inflyttning för flera av sjukhusets verksamheter vilket innebär att vi kommer ett steg närmare till den stora nybyggnationen av Mälarsjukhusets nya vårdbyggnad.

Kliniska verksamheter som flyttar till Sveavägen:

• Dietistmottagningen
• Fotsjukvårdsmottagningen
• Geriatriska avdelningen
• Geriatriska mottagningen med Mobila äldreakutteamet och Teamet för kognitiv medicin och geriatrik
• Medicinska avdelningen
• Neurorehabteamet
• SSIH

UQVE